Årskonferanse i Svolvær 2022

credstock Årskonferanse 2022 ble holdt på Scandic i Svolvær den 4. og 5. mai. Her finner du en PDF av de foredragene jeg har fått tilgang til å publisere. Klikk på tittel, så åpnes PDFen. 

Dette er det første årskonferansen siden 2019 med fysisk deltakelse. I 2020 og 2021 ble vi nødt til å holde årsmøtet på teams. 

 

Myndighetsutøvelse spredt avløp  (PDF, 4 MB)

 V/ Per Inge Lyngvær og Markus Horringmoe, Narvik Vann

14:25 – 14:55  Valg av renseløsning for avløpsvann i spredt bebyggelse

v/ Stig Are Ekornåsvåg, Norsk Miljøservice

Praktisk tilnærming til ansvar for overvann  (PDF, 7 MB)

V/ Jan Stenersen, TroVA

09:00 – 09:45  VannCIM vs DSB-CIM

Digitalt krisestøtteverktøy for kommunen og deres etater V/ Jan Terje Sæterbø, F24 Nordics og Victor Eklund, Advansia                             

Datasikkerhet i driftskontroll  (PDF, 3 MB)

V/ Lars Erik Faaberg, Guard 

Tolkning og trender for vannanalyser (PDF, 4 MB)

v/ Bjørnar Skjemstad, Labora

Forholdet mellom VA kommune og abonnentene (PDF, 236 kB)

 V/ Trude Hagen, Narvik Vann