Ny kontaktinformasjon for Driftsassistansen

Rådgiver går over i ny jobb, og vi har ny kontaktinformasjon som gjelder fra 1. juli og frem til 31.12.2022 eller til ny rådgiver er ansatt. Les mer i denne artikkelen.

Narvik Vann har tilbydd seg å ivareta noen av kjerneoppgavene i Driftsassistanse VA i nordre Nordland, i påvente av at ny rådgiver ansettes. Avtalen gjelder fra 1. juli, men vær oppmerksom på ferieavvikling i juli. 

Kontaktinfo Narvik Vann:

Trude Hagen:  trude.hagen@narvikvann.no Mobil: 924 19 519

Kontaktperson i Nordland fylkeskommune:

Tommy Nilsen: tommni@nfk.no  Mobil 994 42 402