Om Driftsassistanse VA - Nordland

Nordland fylkeskommune tok i 1998 initiativ til å etablere Driftsassistanse Vann i Nordland. Resultatet av dette ble etablering av Driftsassistanse Vann og Avløp (VA) i nordre Nordland i 2000, ved ansettelse av en prosjektleder.

Driftsassistansen er et medlemsbasert samarbeidsorgan mellom kommunene i nordre Nordland og Nordland fylkeskommune. Ordningen er finansiert gjennom medlemskontingent fra kommunene, og midler fra fylkeskommunen. Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i medlemskommunene gjennom erfaringsutveksling og samar­beid, faglig opp­datering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.

Driftsassistansen er medlemsstyrt gjennom årsmøtet, som består av alle medlemskommunene. Styret er valgt av årsmøtet, og leder Driftsassistansen mellom årsmøtene. Vedtektene for Driftsassistansen kan du lese øverst på denne siden.

Artikkelliste