Du er her:

Klage på karakter/orden/adferd/eksamen

Orientering om retten til å klage på karakterer

Hvem kan klage? 

Alle elever, eksamenskandidater og foreldre/foresatte til elever/eksamenskandidater under 18 år har klagerett på karakterer, orden/atferd og eksamen.

Eksamenskandidater favner i tillegg til elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater.

Du kan klage på standpunktkarakter, karakter skriftlig eksamen, vedtak om ikke vurdert (IV) i fag, nedsatt orden og/eller atferd samt formelle feil ved avviklingen av muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen.

Klagen leveres skolen som sender den videre til riktig saksbehandler.

Gjelder klagen din karakter på skriftlig sentralt gitt eksamen, kan det være nyttig å lese om klage på nettsidene til Utdanningsdirektoratet..

Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren.

Klager du på privatisteksamen, tar det tid før du får svar på klagen. Du må selv vurdere om du ønsker å melde deg opp til ny eksamen i faget innen oppmeldingsfristen, i tilfelle du ikke får medhold i klagen.
Fant du det du lette etter?