Du er her:

Klage på karakter/orden/adferd/eksamen

Klage på privatisteksamen

Klage på skriftlig privatisteksamen

Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Hvem kan klage? 

Alle elever, eksamenskandidater og foreldre/foresatte til elever/eksamenskandidater under 18 år har klagerett på karakterer, orden/atferd og eksamen.

Eksamenskandidater favner i tillegg til elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater.

Du kan klage på standpunktkarakter, karakter skriftlig eksamen, vedtak om ikke vurdert (IV) i fag, nedsatt orden og/eller atferd samt formelle feil ved avviklingen av muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen.

Orientering om retten til å klage på karaterer

Gjelder klagen din karakter på skriftlig sentralt gitt eksamen, kan det være nyttig å lese om klage på nettsidene til Utdanningsdirektoratet..

Fant du det du lette etter?