Fagskolemøte Elektro

Klikk for stort bildeNordland fagskole, Elektro arrangerte et møte 24. og 25. april i Stjørdal for fagskoler innen elektro fra ulike deler av landet.

-Dette var et godt møte, der vi så på hva vi kan og bør samarbeide om for å styrke tilbudet om høyere yrkesfaglig utdanning i elektrofag, sier avdelingsleder elektrofag Hans Gunnar Hansen. Han håper at flere fagskoler enn de som møtte denne gangen kan komme til å slutte seg til samarbeidet etter hvert.