Frokostseminar

Klikk for stort bildeEn god start på dagen: Mer enn tjue ledere og lærere fra fagskoler innen elektro, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, deltok på frokostseminar 13. november. Geir Higraff  Nordland fagskole, elektro står i ledelsen for å få til et nasjonalt samarbeid mellom tilsvarende linjer i fagskolene i Norge.

Som en start på samarbeidet, gjennomførte styringsgruppa et frokostseminar onsdag 13. november.

Frokostseminaret varte i en time, og over tjue ledere og lærere i fagskoler med elektro deltok, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Deltakerne fikk høre om IC-meter; måling av inneklima, og styring av varme og ventilasjon. Mannen bak produktet, Gøran Wilke (DK), presenterte og foreleste. Til slutt ble det åpnet for tilbakemelding: Mange mener samarbeidet mellom elektrofag og bygningsfag bør styrkes.

Det nasjonale samarbeidet er kommet i stand både på bakgrunn av et behov, og fordi nasjonal myndighet (NOKUT) oppfordrer til slikt samarbeid. Nordland fagskole inviterte fagskoler innen elektro til møte i Stjørdal i april 2019. Resultatet derfra var at alle ville være med i videre samarbeid. Det ble også satt opp en styringsgruppe.

Prioriterte områder nå er videreutvikling av frokostseminarene, maler for studieplaner, lærerseminar og utveksling av studieopplegg. Videre vil man jobbe for digitale læremidler og felles innkjøpsavtale for lisenser og programvare.