Satser digitalt

Klikk for stort bildeNordland fagskole vil bruke 1,9 millioner kroner til nye digitale klasserom.

- Med gode, digitale løsninger kan Nordland fagskole tilby et fleksibelt undervisningstilbud som møter behovet til flest mulig personer, sier Hans Gunnar Hansen, avdelingsleder ved Nordland fagskole, elektro.

Folk som velger fagskole står ofte i full jobb ved siden av studiene, og mange er familiefolk. I tillegg er mange bosatt utenfor byene, og ønsker å studere uten å flytte. For denne studentgruppa er det en fordel med nett- og samlingsbaserte tilbud.

- Det digitale klasserommet gir våre studenter mulighet til å studere hjemmefra når de selv har tid og mulighet, sier Hansen.

Et digitalt klasserom er et vanlig klasserom som har kamera, elektronisk tavle, mikrofoner og høyttalere. Dette gir mange fordeler. Studenten kan følge med på undervisningen hjemmefra, eller være fysisk til stede i klasserommet. Forelesningen kan tas opp, slik at studenten kan se den om igjen, og spole til det han eller hun lurer på. Student og lærer kan snakke sammen via nettløsninger, i tillegg man organisere gruppearbeid på denne måten. I undervisningen kan læreren bruke en digital tavle via en iPad som er tilkoblet maskin.

I spissen for prosjektet står Nordland fagskole, elektro, ved studiested Hadsel. Det er innvilget kr 1,2 millioner kroner fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning), mens egenandelen er på 672 000 kroner.