Slik påvirkes Nordland fagskole av koronavirus-pandemien

Klikk for stort bilde cdc Alissa Eckert Vår læringsaktivitet følger nasjonale og lokale anbefalinger. De nasjonale anbefalingene er at fagskoler kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Det kan være lokale anbefalinger som går ut over dette.

Læringsaktivitet og veiledning foregår i fysiske klasserom på studiestedet og digitale klasserom på Zoom.

Det blir gitt informasjon direkte til studenter som er berørt av spesielle tiltak som omhandler enkelte tilbud.

Vi ber alle følge nasjonale retningslinjer og pålegg for høyere yrkesfaglig utdanning, disse oppdateres fortløpende på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Klikk for stort bilde

De grunnleggende smittevernstiltakene er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

 

For studenter:

Har du spørsmål om dine rettigheter som student etter koronavirusutbruddet? Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) svarer på spørsmål på telefon 458 42 741 eller post@fagkolestudent.no

Har du spørsmål til skolen, ta kontakt med aktuell avdeling. Du finner kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Mer informasjon fra Nordland fylkeskommune finner du her.