Tilbud helse, sosial og oppvekst fra høsten 2019, søk nå!

Klikk for stort bilde

Fra høsten 2019 starter vi følgende tilbud:

Helse, aldring og aktiv omsorg i Bodø og Narvik.

Kreftomsorg og lindrende pleie i Bodø.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid på Fauske.

Tverrfaglig miljøarbeid avhengig av geografisk tilhørighet på søkerne. 

Vi har mulighet for å etablere studiesteder/studiegrupper i hele Nordland, noe som betyr at det kan bli startet opp tilbud andre steder enn nevnt over hvis det er nok søkere fra et geografisk område som nå ikke er dekt. Det er derfor viktig at du søker innen søknadsfristen slik at vi kan skape oss et bilde over andre aktuelle lokasjoner. DU ER MED Å PÅVIRKE HVOR TILBUDENE VÅRE BLIR!

VI HAR FORTSATT LEDIGE STUDIEPLASSER, TA KONTAKT DIREKTE MED SKOLEN.

Søk her

Fant du det du lette etter?