Topp moderne lab

Klikk for stort bilde Studenter ved Nordland fagskole, elektro får nå muligheten til å teste ut sine ferdigheter ved et topp moderne laboratorium.

Laboratoriet er lokalisert ved Trondheim fagskole, og Nordland fagskole inviterer sine studenter til samling der i februar 2020.

- Det å få prøvd ut kunnskap i praksis gir veldig god læring, sier Hans Gunnar Hansen, avdelingsleder ved Nordland fagskole, elektro.

Nordland fagskole, elektro var en av fem fagskoler som fikk satt opp det felles laboratoriet med elkraftsimulator i 2018. Elkraftsimulatoren er virkelighetsnær og fungerer som et kraftverk som produserer strøm. Laboratoriet har også solcellepanel og moderne utstyr med roboter og automatisering.

Trondheim fagskole, Chr. Thams fagskole, Steinkjer fagskole, Stjørdal fagskole og Nordland fagskole, elektro var med på prosjektet, sammen med skoleeierne, Nordland og Trøndelag fylkeskommuner. Kunnskapsdepartementet gikk også inn med økonomisk støtte.

Samarbeidet mellom flere aktører har gitt økonomiske rammer til betydelig bedre utstyr enn hvis de hadde stått hver for seg. Dette kommer nå studentene til gode.