Verdens første fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser

Klikk for stort bildeNedskjæring av lam Lovise Myrnes Steinrud  

«En bærekraftig matopplevelse skal gjennom formidling bidra til å inspirere og berike publikum med kunnskap og innsikt om hvordan mat- og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper.»

Christopher Sjuve

-matskribent og medlem av ressursgruppa for utdanningen

Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennom produksjon, foredling eller servering? Nå har du muligheten til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester!

Nordland fagskole starter utdanning i bærekraftige matopplevelser med studiested Mosjøen fra høsten 2020. Studiemodellen muliggjør opprettelse av lokale studiegrupper andre steder i landet tilknyttet denne utdanningen.

  • Nett og samlingsbasert; 3 samlinger (à 3 dager) per semester
  • Deltidsutdanning over 3 år, 90 studiepoeng – tilpasset personer i arbeid
  • Opptakskrav; fagbrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning, evt. 5 års relevant praksis
  • All læringsaktivitet er lærerveiledet
  • Tittel: Fagtekniker i bærekraftige matopplevelser

 

Sluttkompetanse og yrkesmuligheter

Studiet bærekraftige matopplevelser skal utdanne kreative, kunnskapsrike og miljøbevisste matformidlere, med en helhetlig forståelse for bærekraftig matproduksjon og –forbruk. Tilegnet kompetanse vil kunne bidra til å heve din virksomhet og attraktivitet i arbeidsmarkedet til et nivå som svarer til morgendagens forventninger.

Utdanningen passer for personer innen primærnæringer (landbruk, fiske, reindrift), lokalmatprodusenter, foredlingsbedrifter, serverings- og opplevelsesbedrifter og de som ønsker å jobbe innenfor bransjene.

Studiet kan også passe for personer med tilknytning til dagligvare- og næringsmiddelindustrien, ansatte i mattilsynet og helsevesenet og lærere i ulike skoleslag.

Studiet består av 6 emner à 15 studiepoeng:

Matkultur og bærekraft

Mat- og drikkekultur, sentrale begrep i matkulturen, bærekraftperspektivene (miljø-, sosialt-/kulturelt-, økonomisk-),

natur- og kulturverdier

Bærekraftige matopplevelser

Trender og kundesegment, opplevelsesdesign, konseptutvikling og testing, kommunisering av bærekraft og

vertskapsrollen betydning, ressurser, innovasjonssystem, prising og betalingsvilje

Matproduksjon og råvarer fra norsk natur

Matproduksjon på inn- og utmark, høsting av matressurser i naturen, driftsformer og trender i landbruket,

bærekraftig fiske og høsting fra hav og fjære, skjøtsel av kulturlandskapet og artsmangfold på kulturmark, jordkvalitet

og kompostering

Matkonservering og –foredling

Biokjemi og mikrobiologi, tradisjonelle konserverings- og foredlingsteknikker for ulike matvaregrupper (kjøtt, fisk,

korn, melk, egg, grønnsaker/frukt/bær, ville vekster), handlingsbåren kunnskap, holdbarhet for ulike konserverte og

foredlede matvarer og matsvinn

Ernæring og helse

Kostholdsanbefalinger og -trender i et bærekraftig perspektiv, næringsinnhold i sentrale matvarer,

tradisjonell konservering- og foredling og biokulturell tilpasning i et ernæringsperspektiv, matallergier og intoleranser

Hovedprosjekt

Planlegging og gjennomføring av eget prosjektarbeid, fagspesifikk fordypning

 

Det åpnes for søking 25. mai med løpende opptak på www.samordnaopptak.no

 

Faglige spørsmål?

Eva Narten Høberg eva.narten.hoberg@nibio.no

Per Theodor Tørrissen pertor@vgs.nfk.no

Kontaktperson Nordland fagskole:
Else Samuelsen elssam@vgs.nfk.no

Se mer informasjon fra NIBO

Studieplanen finner du her (PDF, 2 MB)