Om oss

Fra 1. januar 2019 er fagskoleutdanningene i Helse, sosial og oppvekst, Elektro og Maritime fag Nordland samlet i nye Nordland fagskole.

Lofoten Reiselivfagskole fortsetter under eget styre ut studieåret 2018-2019, men planlegges også innlemmet i Nordland fagskole i løpet av 2019. 

Nordland fagskole har ca. 275 studenter og ca. 27  årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Svolvær, Leknes, Bodø, Fauske og Mo i Rana. I tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.

Rektor: Pål Domben

Kontakt Nordland fagskole
 

Styret

Styret er Nordland fagskoles øverste ansvarlige styringsorgan. 

Styremedlemmer:
Geir Ketil Hansen - Narvik kommune (styreleder)
Oddvar Rundereim – Transportutvikling AS
Truls Paulsen – Dragefossen AS
Einar Lier Madsen – Nordlandsforskning
Tone Jakobsen – Kunnskapsparken Helgeland
Rita Solbakken – Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst (ansattrepresentant)
Torunn Pedersen – Utdanningsavdelingen (representant fra Nordland fylkeskommune)
Thomas Dahl – Nordland fagskole, Lofoten maritime (studentrepresentant)

Lover og forskrifter for Nordland fagskole
 

Samarbeid

Fagskoleutdanningene i Nordland samarbeider tett med fagskoleutdanningene i Trøndelag. Vi samarbeider med Stjørdal fagskole om tilbud i bergteknikk, bygg og anlegg på Fauske og med Steinkjer fagskole om tilbud i elkraft i Hadsel.

Les mer om våre utdanninger her