Om oss

I 2019 har fagskoleutdanningene innen Helse, sosial og oppvekst, Elektro, Opplevelsesbasert reiseliv og Maritime fag i Nordland blitt samlet under nye Nordland fagskole.

Nordland fagskole har ca. 275 studenter og ca. 27  årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Svolvær, Leknes, Bodø, Fauske og Mo i Rana. I tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.

Rektor: Pål Domben

Kontakt Nordland fagskole
 

Styret

Styret er Nordland fagskoles øverste ansvarlige styringsorgan. 

Styremedlemmer:
Geir Ketil Hansen - Narvik kommune (styreleder)
Oddvar Rundereim – Transportutvikling AS
Truls Paulsen – Dragefossen AS
Einar Lier Madsen – Nordlandsforskning
Tone Jakobsen – Kunnskapsparken Helgeland
Rita Solbakken – Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst (ansattrepresentant)
Torunn Pedersen – Utdanningsavdelingen (representant fra Nordland fylkeskommune)
Thomas Dahl – Nordland fagskole, Lofoten maritime (studentrepresentant)

Lover og forskrifter for Nordland fagskole
 

Samarbeid

Fagskoleutdanningene i Nordland samarbeider tett med fagskoleutdanningene i Trøndelag. Vi samarbeider med Stjørdal fagskole om tilbud i bergteknikk, bygg og anlegg på Fauske og med Steinkjer fagskole om tilbud i elkraft i Hadsel.

Les mer om våre utdanninger her