Sentraladministrasjonen i Nordland fagskole

Rektor Pål Domben
Telefon 75 65 02 64
Mobil 994 20 245
Epost paldom@nfk.no

Postadresse:

Nordland fylkeskommune - Nordland fagskole
Postmottak
8048 Bodø

Fakturaadresse

Nordland fylkeskommune - Nordland fagskole
Fakturamottak
8048 Bodø
Merkes med betalingsreferanse og navn på kontaktperson