Søke hvor og når?

Det ordinære fagskoleopptaket er på samordna opptak, og har søknadsfrist 15. april. Etter dette er det mulig å kontakte skolen for eventuelle restplasser. Det legges også ut restplasser på samordna opptak 25. mai.

Før 15. april: Søk på samordna opptak

Nordland fagskole er tilsluttet det nasjonale opptaket til de offentlige fagskolene i Norge. Søknad registreres elektronisk på samordna opptak. For å komme inn på samordna opptak bruker du "Min iD", slik som i nettbank eller på Skatteetaten.no. 20 mai sendes det ut informasjon om inntak gjennom samordna opptak.

Her er noen viktige datoer i den ordinære opptaksprosessen:

01.02.2020 Søknadsportalen til Samorda opptak åpnes for søkere.

15.04.2020 

Søknadsfristen går ut. Web for søking stenges kl. 23:59. 
Dersom du søker hovedopptaket manuelt må papirsøknaden være poststemplet denne dato. 

20.04.2020 

I utgangspunktet skal all dokumentasjon lastes opp sammen med søknaden. Dersom det er behov for å ettersende dokumentasjon sender du dette direkte til fagskolen du søker på.  

20.05.2020 

Svar på første opptak sendes ut.  

27.05.2020 

Svarfrist første opptak kl. 23.59. 

 

Fagskolene overtar opptaket. 

 

 

Etter 15. april: Søk direkte til skolen eller restplasser på samordna opptak 

Dersom du ikke har fått søkt på fagskole innen det ordinære opptaket 15. april, kan du søke restopptak direkte til den enkelte avdeling. Søknadsfristen for direktesøknader er i utgangspunktet 1. juni, men ved enkelte tilfeller kan studenter tas opp også etter denne fristen.

Her finner du søknadsskjemaer for direktesøknader til noen av våre utdanninger:

 

 

For mer informasjon om direktesøknader:

Ta kontakt med det aktuelle studiestedet

 

Les mer om opptakskrav for Nordland fagskole her