Eksamen/vitnemål

Nordland fagskole har ulike eksamensformer på de ulike utdanningene, se derfor informasjon om dette under aktuell utdanning.

Fagskolen skal utstede vitnemål for fullført fagskoleutdanning. En student som ikke har fullført fagskoleutdanning, kan be om en karakterutskrift som viser beståtte emner og prøver og andre vurderinger studenten har fått.

Ved utskriving av nytt vitnemål eller duplikat er det et gebyr på kr. 1.000,-.

Hva sier forskriften om eksamen og vitnemål

Fant du det du lette etter?