Kostnader/krav til utstyr

Selve studiet er gratis, men studentene må selv dekke utgiftene til lærebøker, samt reise og opphold på samlingene.

Som student ved fagskolen må du disponere egen PC. Krav til operativsystem på denne er Windows 7 eller nyere. Mac kan også brukes, dersom du har tilgang til øvrig programvare som nevnes under.

Alle må ha administratorrettigheter på den bærbare pc’en. Erfaringsvis er det eksempelvis viktig å sørge for at man har rettigheter til å installere egne programmer, dersom man låner PC fra jobb eller av andre. 

Microsoft Office 365 og annen nødvendig programvare er gratis tilgjengelig gjennom skolen, og du har tilgang til IT-support. Ved bruk av Mac kan supporten fra IT-avdelingene være mer begrenset enn ved bruk av PC.

For de utdanningene som også har undervisning/samlinger på nett kreves det at studenten har et headset som er tilpasset nettkommunikasjon.

Spesielle krav til utstyr for de ulike utdanningene finner du informasjon om under aktuell utdanning.

 

Flere fagorganisasjoner gir utdanningsstipend for dekning av utgifter i forbindelse med utdanning. Sjekk ut med din organisasjon hvis du er organisert.