Organisering av våre utdanninger

Nordland fagskole har heltids- og deltidsutdanninger som er stedbaserte. Deltidsutdanningene er samlingsbaserte og nettstøttet. Det vil fremkomme i informasjonen om det enkelte tilbud hvor og hvordan dette er organisert.

Elektro er toårig på deltid over tre år. Les mer om Elektro her.

Helse, sosial og oppvekst har årsenheter på deltid over to år. Les mer om utdanningene til Helse, sosialfag og oppvekst her.

Maritime utdanninger er toårig på heltid. Les mer om de Maritime fagene her.

Reiseliv har årsenhet på heltid over ett år eller deltid over to år. Les mer om Reiseliv her.