Hvordan foregår undervisningen?

Utdanningen er praksisnær, og består av matverksteder og utprøving av matopplevelser, i kombinasjon med teoretiske forelesninger, hjemmeoppgaver og studiebesøk. (teksten fortsetter under bildet)

Klikk for stort bildeMåltider og matverksteder er en viktig del av pensum. I undervisningen legges det vekt på å ta alle sanser i bruk – noe som er avgjørende for å tilegne seg handlingsbåren kunnskap. Lovise Myrnes Steinrud  

Studiebesøkene legges til bedrifter langs verdikjeden fra jord og fjord til bord, som er relevante for utdanningens innhold, og der matverksted og utprøvinger av opplevelsesprodukt kan foregå. 

Hvert semester inkluderer tre samlinger som krever fysisk oppmøte, i tillegg til nettbasert undervisning og hjemmearbeid mellom samlingene.

I tillegg til fast undervisningspersonell, hentes det inn gjesteforelesere og formidlere både nasjonalt og internasjonalt. Disse representerer både vitenskapelig og yrkesfaglig kompetanse inkludert tradisjonsbærere som er viktig for å formidle handlingsbåren kunnskap.

Første studieåret blir samlingene som følger:

  • 1. samling:  23.-25.09.2020 (sted: Mosjøen, med ekskursjoner til bedrifter i omegnen)
  • 2. samling: 28.-30.10.2020  (sted: Fanremsgården, Orkdal)
  • 3. samling: 25.-27.11.2020 (sted: Helgeland, nærmere info kommer)
  • 4. samling: 24.-26.02.2021 (sted: nærmere info kommer)
  • 5. samling: 24.-26.03.2021 (sted: nærmere info kommer)
  • 6. samling: 02.-04.06.2021 (sted: nærmere info kommer)

Søk utdanningen her

 

Samarbeidspartnere

 

Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde  

  Klikk for stort bilde