Studiekompetanse og yrkesmuligheter

Klikk for stort bildeVil du bli en av verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser? Lovise Myrnes Steinrud  Studiet bærekraftige matopplevelser skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer, utvikler, vurderer, veileder, tilbyr og formidler opplevelsesprodukt med utgangspunkt i matproduksjon, -foredling og –servering.

Utdanningen er bransjeovergripende, og kandidaten vil være aktuell for bedrifter langs hele verdikjeden fra jord og fjord til bord.

studiekompetanse og yrkesmuligheter

Hva blir du?

Etter fullført utdanning oppnås tittelen Fagtekniker i Bærekraftige matopplevelser

Studiet utdanner

  • kreative, kunnskapsrike og miljøbevisste næringsaktører med en helhetlig forståelse for bærekraftig matproduksjon og –forbruk.
  • engasjerte næringsaktører som ønsker å videreformidle hvordan man kan bidra til, og selv være et godt eksempel for bærekraftig matproduksjon og –forbruk.
  • solide næringsaktører som ser mulighet for å skape god lønnsomhet i å etablere og utvikle bærekraftige matopplevelser, samt formidle kunnskap om bærekraftig matproduksjon og –forbruk, og derigjennom styrke næringsaktiviteten på lokalt plan i hele landet.
Organisering og omfang

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Samlingene legges i utgangspunktet til Mosjøen videregående skole, studiested Marka, med læringsaktiviteter lagt til bedrifter der undervisning, erfaringsutveksling, kartleggingsarbeid, produkt-/konseptutvikling og -testing vil foregå i sine rette element.

Studiet gir totalt 90 studiepoeng, noe som tilsvarer tre års utdanning på halvtid.

Det legges opp til tre samlinger pr. semester à to til tre dagers varighet.

Hvert studieår gir 30 studiepoeng, dvs. at utdanningen tilbys som deltidsstudie (halv tid) tilpasset studenter i arbeid.

Utdanningen er organisert i seks emner som hver teller 15 studiepoeng.

Opptakskrav

Opptakskrav til fagskolen er nærmere beskrevet i studieplanen

Opptak av studenter gjøres på grunnlag av godkjent fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning eller ved realkompetansevurdering. For denne utdanningen er også studiekompetanse opptaksgrunnlag.

Søknad

Du søker opptak gjennom  www.samordnaopptak.no

Har du faglige spørmål?

Eva Narten Høberg eva.narten.hoberg@nibio.no

Per Theodor Tørrissen pertor@vgs.nfk.no

 

 

Utdanningen er et samarbeid med Mosjøen videregående skole og deres prosjekt om arktisk mat

Søk utdanningen her

 

Samarbeidspartnere

 

Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde  

  Klikk for stort bilde