Bergteknikk, bygg og anlegg

Nordland fagskole har et formalisert samarbeid med fagskolene i Trøndelag. Dette innebærer at Stjørdal fagskole og deres fagskoleutdanning i bergteknikk også har studiested på Fauske.

Du finner mer informasjon om disse utdanningstilbudene på nettsidene til Stjørdal fagskole.
Bergteknikk
Bygg
Anlegg

 

Du kan også kontakte Roger Leivseth ved Fauske videregående skole, tlf. 75 65 20 00, mobil 482 35 492, epost roglei@vgs.nfk.no 
 

Felles nettsted for fagskolene i Nordland og Trøndelag