Linje Elektro fordypning elkraft

Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn er allerede stor og forventes å øke. - Klikk for stort bilde

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium på to år.
Gjennomført og bestått utdanning fører til tittelen fagskoleingeniør.

 


 

 

En fagskoleingeniør innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. Herunder inngår teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter. I tillegg kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt, gjerne i samarbeid med lokalt næringsliv.

Studieplan til elektro fordypning elkraft finner du her. (PDF, 2 MB)

En fagskoleingeniør vil kunne få arbeidsoppgaver på leder og mellomledernivå i en bedrift. Utdanninga tilfredsstiller også kravene til å jobbe som faglærer i elektro på videregående skole. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene.

Når du har fullført dette studiet, har du grunnlag for å gå videre mot installatørprøven. Selve installatørprøven administreres av Energi Norge. Utdanningen tilfredsstiller kravene til ekomautorisasjon

Søke fagskole? Her kan du lese om hvor og når du kan søke.