Hvor og når (samlingsoversikt)

Vi har ikke planlagt å starte opp nytt kull innen kreftomsorg og lindrende pleie i 2020, men vi kommer sterkere tilbake i 2021.

Vi startet opp kull i Bodø høsten 2019 som er ferdig våren 2021.

Studiemodellen vår muliggjør opprettelse av lokale studiegrupper i tillegg til det nevnte studiestedet andre steder i fylket vårt. Dette avhenger av hvor søkerne er geografisk hjemmehørende.

Studieåret 2020/2021 er det to studiesamlinger i BodøI tillegg er det månedlige dagsamlinger på nett. Se oversikten under.

På dagsamlingene kan du møte på studiestedet eller koble deg opp fra annet sted.

Hvor Ukesamling (mandag-torsdag) Dagsamling (på nett)
Bodø

14.-17. september

8.-11. februar

28. oktober

18. november

9. desember

13. januar

10. mars

14. april

19. mai

Avsluttende muntlig eksamen uke 22