Dekksoffiserutdanning

Nordland fagskole tilbyr dekksoffiserutdanning både på avdeling Lofoten maritime og avdeling Bodø Maritime. Studiet er toårig og på heltid.

Klikk for stort bilde Bodin maritime fagskole Kompetanse

Bestått 1. året gir den teoretiske delen for å kunne løse sertifikat D4.

Kurs som gis 1. år:
GMDSS (kommunikasjon)
IMO 80 (sikkerhetskurs)
IMO 40 (medisinkurs)

Bestått 2. året gir den teoretiske delen for å kunne løse sertifikat D3, D2 og D1.

Hvilke fag som undervises i og innholdet i de ulike fagene kan du lese mer om i emneplanen for maritim fagskole.
 

Læremidler

Du må selv sørge for å skaffe deg de læremidlene som trengs. Pensumlistene kan være litt ulike studiestedene imellom. Noen av lærebøkene finnes digitalt på marfag.no
 

Mer om avdelingene som tilbyr dekksoffiserutdanning 

Bodø maritime

Lofoten maritime

Klikk for stort bildeSimulator Lofoten Lofoten maritime fagskole