ECDIS - Electronic Chart Display and Information System

Kurs for navigatører som skal tjenestegjøre på skip med ECDIS.

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.