ERM - Engine Resource Managment

Kurset inneholder opplæring i grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse for skipets bro- og maskinbesetning.

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.