Polarkode kurs Advanced

Videregående kurs for skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann. 

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.