Polarkode kurs Basic

Grunnleggende kurs for skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat som opererer i åpne polare farvann. 

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.