Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Kurs for sjøfolk på skip og flyttbare innretninger som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan (ISPS-skip) og som er tildelt særlige plikter innenfor sikring.  

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.