Årsstudium Reiseliv og opplevelser

Nordland fagskole tilbyr en yrkesrettet høyere utdanning innen Reiseliv og opplevelser. Studiet er samlings- og nettbasert, kan tas på heltid over ett år i Svolvær eller på deltid over to år i Svolvær, Mo i Rana eller Stjørdal.  

Studiet byr på en variert studiehverdag. Selv om en del av undervisningen foregår i klasserommet, skjer også mye av læringen ute i praksisfeltet hos ulike aktører innenfor reiseliv- og opplevelsesnæringene. Deriblant har skolen innbakte praksisperioder, en rekke gjesteforelesere fra næringene, ulike gruppearbeider, bedriftsbesøk og studieturer i nærområdet. 

Les mer om studiet her:

Om studiet

Studieplan og årshjul

Pensum

Lærere og gjesteforelesere

En aktiv studiehverdag

Lofoten som klasserom

Arbeidsliv og samarbeidspartnere

Studiesteder

Kontakt oss