Pensum

Her finner du pensumlista til studiet Reiseliv for studieåret 2019-2020.

Reiseliv pensum

Reiseliv og destinasjonskunnskap 

Georg Kamfjord, 2015, Fagspesialisten: ”Det helhetlige reiselivsproduktet”, (s.21 - 90),  (s.140 - 178), (s.229  - 249), (s. 262 – 274)   

Innovasjon Norge, Håndbok for reisemålsutvikling, (s. 7 - 8), (s. 89 - 92)    

Norsk Økoturisme, 2006: Hvem er økoturisten? (s. 4-6), (s. 24-27)  

WTO, 1999: Global Code of ethics for tourism   

Produktmanual for destinasjonen  

Støttelitteratur tilgjengelig på nett:  

Great.no; http://www.great.no/turismens-to-ansikter-hvor-skal-vi-reise-foer-det-erfor-sent.446852-78036.html   

LO´s hjemmeside: http://www.lo.no/s/naringspolitikk/tjenesteyting--reiseliv/ethelhetlig-reiselivsprodukt   

Nordland fylkes reiselivsstrategi: https://www.nfk.no/_f/p34/i8d6dfc37-5821-48579998-c14faa3a336d/strategi-for-reiseliv-og-opplevelsesnaringer-i-nordland-20172021.pdf - Stortingsmelding om reiseliv: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.19-20162017/id2543824/    

Vertskapsrollen

Jan Gunnarson og Olle Blohm, 2009, Tapir Akademiske Forlag,: ”Det gode vertskap. Kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne” (s. 1 – 142)  

Øyvind Dahl, 2013, Gyldendal Akademiske Forlag: ”Møter mellom mennesker (s. 17-71), (s. 175-193), (s. 271-294)  

Tore Berger, 2016, Kolon Forlag AS: «SERVICE? En liten bok om begrepet vi alle har et forhold til» (s. 7 – 177) 

Kommunikasjon og formidling

Øyvind Dahl, 2014, Gyldendal Akademisk: «Møter mellom mennesker» (s. 17 – 79),  (s. 133 – 193, 271 – 294)   

Else Barratt-Due, 2011, Fundamentalia: «På scenen i ditt eget liv» (s. 1 – s. 150)  

Støttelitteratur (ressurser samles av emneansvarlig):  

Live Bressendorf Lindseth, 2009, Kondor AS: «Kroppspråkets makt»  

Jonas Bakken, 2009, Universitetsforlaget AS «Retorikk i skolen»  

Opplevelsesdesign 

Ann Jorid Pedersen, 2012, Cappelen Damm: ”Opplevelsesøkonomi» (s. 14 – 213)   

Ann Jorid Pedersen, 2015, Cappelen Damm: «Opplevelsesbasert verdiskaping» (s. 52 – 76),  (s. 101 – 162)  

Georg Kamfjord, 2015, Fagbokforlaget: «Det helhetlige reiselivsproduktet» (s. 180 – 207)  

Tilleggslitteratur på internett:  

Masteroppgave: http://docplayer.me/2867775-Opplevelsesdesign-og-verdiskaping.html Foredrag, Ann Heidi Hansen, 2015: http://www.reiselivinord.no/wpcontent/uploads/2013/10/Ann_Heidi_Hansen__innlegg_pa_Nord_i_Sor_8_januar_2015.pdf 

Entreprenørskap og innovasjon

Trine Skarvang, Reidar Hæhre, Lars Ottesen, Alf A. Øyen, 2008: «Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1» (s. 3 - 82), (s. 115 - 121), (s. 152 - 241)  

Innoco AS, 2014, «Innovasjon i praksis»(s. 36 - 70), (s. 162 - 175)  

Nils Per Hovland, 2012: «Entreprenørskap og innovasjonsledelse» (s. 17 - 95)  

Håvard Teigen, Mehment Mehmetoglu, Tone Haraldsen, 2009: «Innovasjon, opplevelser og reiseliv» (s. 103 – 153)  

Støttelitteratur på internett: 

www.altinn.no/no: Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Forretningsplan/ www.altinn.no: Forretningsplanguiden 

Markedsføring, merkevarebygging og salg

Lena Mossberg og Malin Sundstrøm, 2013, Cappelen Damm Forlag: ”Markedsføringsboka” (s. 16 – 363)  

Georg Kamfjord, 2015, Fagbokforlaget: «Det helhetlige reiselivsproduktet) (s. 91- 137), (s. 252 – 259)  

Ann Jorid Pedersen, 2015, Cappelen Damm akademisk: «Opplevelsesbasert verdiskaping» (s. 77 – 100)  

Tilleggslitteratur på internett:  

Markedsstrategi: https://estudie.no/markedsstrategi   

Landingsside på internett: https://estudie.no/landingsside  

Søkemotoroptimalisering: https://estudie.no/sokeord  

Innhold: https://estudie.no/seo-innhold