Studieplan og årshjul

Her finner du mer utfyllende beskrivelser av studiet "Reiseliv og opplevelser" på Nordland fagskole. 

 

Studieplan for 2019-2020:

Studieplanen tar inngående for seg oppbyggingen av studiet, med bl.a. beskrivelser av de ulike emnene, hvilket læringsutbytte man skal oppnå, beskrivelse av praksis og pensumlister. 

Last ned studieplanen her (PDF, 2 MB)

 

Årshjul for 2019-2020 i Lofoten:

Årshjulet viser hvordan studieåret er lagt opp med tidspunkter for de ulike fagene, praksisperioder og eksamener. 

Last ned årshjulet for våre ulike studiesteder her:

Årshjul for Lofoten 2019/2020 (PDF, 462 kB)

Studieplanen vil videreutvikles før studiestart 2020/21. Årshjul for Trøndelag og Helgeland er også under utarbeiding. Dersom du har spørsmål om hvordan studieåret er lagt opp, så kan du kontakte oss her