Natur- og kulturguidestudium i Lofoten

I regi av Nordland fagskole planlegges det et nytt stedsbasert natur- og kulturguidestudie i Svolvær på heltid med planlagt oppstart høsten 2021.

Klikk for stort bildeStudiet er egnet for personer som skal arbeide som natur- og kulturguider i kommersielle bedrifter i besøks- og opplevelsesnæringen, destinasjonsselskaper eller offentlig/halvoffentlig virksomhet. Guiden er den i førstelinjen i reiselivsbedriften som bringer gjesten inn i naturen og kulturen. Riktig kompetanse om natur og ferdselsformer, sikkerhet, ledelse, natur- og kulturaktiviteter, kulturminner, kulturbakgrunn og kulturforskjeller er derfor en forutsetning for et vellykket møte mellom gjesten og opplevelsen. Kvalitetsfylt guiding gir grunnlag for økoturisme, bærekraftig reisemålsutvikling og kommersiell drift. Utdanningen er et svar på yrkesfeltets uttrykte behov for kvalifiserte guider i besøks- og opplevelsesnæringene. 

Utdanningen Natur- og kulturguide vil i utgangspunktet inneholde følgende emner: 

Emne NK1                           

Naturmiljø og aktivitet 1 20 studiepoeng 

Emne NK5                           

Naturmiljø og aktivitet 2 20 studiepoeng 

Emne NK2                           

Miljø og sikkerhet 1 10 studiepoeng 

Emne NK6   

Miljø og sikkerhet 2 10 studiepoeng 

Emne NK3 

Natur og kultur 20 studiepoeng 

Emne NK4 

Guiderollen 20 studiepoeng 

Emne NK7                           

Opplevelsesdesign   5 studiepoeng 

Emne NK8                           

Praksis i bedrift 15 studiepoeng 

Studiet skal etter planen ha tilhold i Svolvær tilknyttet lokalene til reiselivsutdanningen til Nordland fagskole.  

Studieplanen er utviklet under ledelse av seniorrådgiver i NFK, Siri Kvitvik, med innspill fra en referansegruppe bestående av:  

  • Jann Engstad, Lofoten Aktiv AS (havkajakk, økoturisme, guiding og turer, Norges Padleforbund)   

  • Ole Roger Jespersen, lærer Lofoten folkehøgskole, avd. Ski og klatring  

  • Trygve Steen, Arktisk kompetanse AS  

  • Unni Myklevoll, studierektor Lofoten reiselivfagskole  

  • Thomas Vold, førsteamanuensis Norges Idrettshøgskole (tidligere guide på Svalbard med phd.) 

 

Studiet har planlagt oppstart høsten 2021. 

Søk på studiet her