Søk på skolen her

Du søker opptak til reiselivfagskolen her:

Ordinære søknader til studiene "Reiseliv og opplevelser" og "Natur- og kulturguide" registreres på www.samordnaopptak.no før 15. april, mens de som ønsker å søke oppstart på "Reiseliv og opplevelser" fra vinteren 2021 kan kontakte avdelingsleder Unni Myklevoll på unnmyk@vgs.nfk.no

Søk på studiene her 

 

Digitale Kurs Våren 2021:

I samarbeid med Kompetanse Norge tilbyr Nordland fagskole flere ulike kurs i 2021. Kursene består av digitale samlinger på Zoom-meeting, med et avsluttende arbeidskrav som leveres per epost til kursholder etter endt kurs. Deltakelse på kursdagene og bestått arbeidskrav kvalifiserer til studiepoeng og kursbevis.

 

Dette er kursene vi tilbyr:

Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet (2 studiepoeng). Totalt 24 timer undervisning fordelt på på 4 samlingsdager.

Idéutvikling og forretningsmodellering for opplevelsesbasert reiseliv (2 studiepoeng). Totalt 24 timer undervisning fordelt på 4 samlingsdager.

Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift? (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 samlingsdager.

Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 samlingsdager.

Digital markedsføring og bruk av sosiale medier for reiselivet (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 kursdager.

Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 kursdager.

Utfyllende kursbeskrivelser, kursdatoer og påmeldingsskjemaer for 2021 finner du under. Ingen av kursene pågår samtidig, så det er fullt mulig å søke flere kurs og gjennomføre dem parallelt. 

 

Les mer om kursene her:

Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet (2 studiepoeng)

Kurset går over 4 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er 2469 Reiselivsutvikling / Morten Torp.

Læringsutbytte: Kursdeltakeren får kunnskap om innhenting og bearbeiding av markedsinformasjon og markedsplanlegging.

HVORDAN SKAL VI FORSTÅ- OG NÅ BEST MULIG UT TIL DET NORSKE MARKEDET?

Gjennom kurset presenterer vi ny innsikt i et norsk marked som er sterkt preget av Covid-19 pandemien. Hvilke distribusjonskanaler er det som er mest aktuelle i situasjonen vi befinner oss i? Og hvilke krav stiller de ulike kanalene til salgbare produkter? Gjennom kurset vil vi ta for oss hvordan en distribusjonsstrategi bygges opp fra bunnen og hvordan man kan omsette denne i praksis – bl.a. tilknyttet direkte salg.

Kursdatoer:

Runde 1: 2. og 3. og 9.-10. februar

Runde 2: 12. og 17-19. mars

Runde 3: 27.-28. april og 5.-6. mai

Meld deg på kurset "Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet" her:

 

Idéutvikling og forretningsmodellering for opplevelsesbasert reiseliv (2 studiepoeng)

Kurset går over 4 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er SALT AS v. Ragnhild Ørnes.

Læringsutbytte: Kursdeltakeren får kunnskap om ideutvikling og forretningsmodellering for å skape solide og verdiskapende forretningsmodeller.

Å UTVIKLE GODE IDEER ER SELVE KJERNEN I ENTREPRENØRSKAP. HVORDAN JOBBER MAN MED IDÉUTVIKLING OG HVA SKAL TIL FOR Å SKAPE EN GOD FORRETNINGSIDÉ INNEN REISELIVET?

Kurset benytter en kreativ og leken tilnærming til utvikling av nye ideer. Du får inspirasjon og nye verktøy du kan ta med deg i utviklingen av din virksomhet. Når ideen er på plass er tiden inne for å jobbe med å teste ideen. Vi benytter forretningsmodellering for å strukturere og visualisere hvordan bedrifter skaper verdi og når ut til sine kunder. 

Kursdatoer:

Runde 1: 4.-5. og 11.-12. februar

Runde 2: 8.-.9. og 12.-13. april

Runde 3: 29.-30. april og 3.-4. mai

Meld deg på kurset "Idéutvikling og forretningsmodellering for Opplevelsesbasert reiseliv" her.

 

Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift? (1 studiepoeng)

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Norsk Turistutvikling v. Kjell Solbakken og Hanne Kristiansen.

Læringsutbytte: Kursdeltakeren får kunnskap om bærekraftprinsippene som omhandler bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

HVA INNEBÆRER DET EGENTLIG Å DRIVE REISELIVSUTVIKLING TUFTET PÅ BÆREKRAFTSPRINSIPPENE?

I kurset vil du lære smarte grep for hvordan du kan iverksette tiltak som gjør reiselivs- og opplevelsesbedrifter mer bærekraftig. Du vil bli bedre rustet til å å arbeide med bærekraft og miljø i et reiseliv i stadig vekst og utvikling. Kunnskapen du får, skal bidra til at gjestene får bedre opplevelser, bedriftene får bedre lønnsomhet og lokalsamfunnet får økt verdiskaping og attraktivitet. I kurset vil du få nye ideer og tips til konkrete og praktiske bærekraftstiltak som vil være nyttig i ditt arbeid, og bli bedre kjent med de 10 bærekraftsprinsippene for reiselivsbedrifter.

Kursdatoer:

Runde 1: 15. og 18. februar

Runde 2: 10. og 15. mars

Runde 3: 10. og 11. mai

Meld deg på kurset "Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift?" her

 

Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping (1 studiepoeng)

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Georg Kamfjord / Fagspesialisten.

Læringsutbytte: Kursdeltakeren får innsikt i reiselivsnæringens og reisemålets oppbygging og organisering, samt forståelse av lokale- og regionale opplevelsestilbydere som aktuelle strategiske samarbeidspartnere

Corona-pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for alle sider av det kommersielle reiselivet. Men folk skal fortsatt ha ferie, bryte hverdagsrutinene og søke nye opplevelser. Det må foregå med mindre fotavtrykk og med smittefrie bevegelser og det må foregå mer lokalt og regionalt. Nye aktiviteter og opplevelser vil oftest inngå som en ny del av et helhetlig, sammensatt produkt - en destinasjon eller reisemål. Kurset gir en enkel innføring i hva som kjennetegner et reisemål og hva som gjør dem attraktive og bærekraftige.

Kursdatoer:

Runde 1:16. og 19. februar

Runde 2: 11. og 16. mars

Runde 3: 12. og 19. mai

Meld deg på kurset "Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping her.

 

Digital markedsføring og bruk av sosiale medier for reiselivet (1 studiepoeng)

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Kreativ Industri AS v. Lone Hegg / Andreas Markussen 

Læringsutbytte: Kursdeltakeren får kunnskap om bruk av digitale kanaler og sosiale medier i promoteringsarbeid

Hvorfor er innholdsmarkedsføring viktig, hvordan blir man mer synlig på nett og hvordan når man frem til sin(e) målgruppe(r) i sosiale medier? De reisendes dagdrømming, planlegging og bestilling skjer i økende grad gjennom digitale kanaler, der sosiale medier står sentralt. I kurset lærer du hva innholdsmarkedsføring er og hvordan du gjennomfører det på en god måte i sosiale medier. Du lærer hvordan en bedrift blir synlig på nett gjennom riktig oppbygging av nettsiden og verktøy i Google. Vi ser også på hvordan du tar i bruk film, tekst og bilder som virkemidler for å nå målgruppen og hvordan du annonserer på riktig måte i sosiale medier. I tillegg vil du lære om andre viktige verktøy i den digitale kundereisen, som TripAdvisor og e-post-markedsføring.

Kursdatoer:

Runde 1: 21. og 22. januar

Runde 2: 8. og 9. mars

Runde 3: 19. og 20. april

Meld deg på "Digital markedsføring og bruk av sosiale medier for reiselivet" her.

 

Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign (1 studiepoeng) 

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Unni Myklevoll / Nordland Fagskole

Læringsutbytte: Kursdeltakeren får kunnskap om bruk av verdiskapingsstigen, opplevelsespyramiden og hvordan bruke dramaturgi i opplevelsesproduksjon og får forståelse av gode opplevelsers betydning i produktutvikling og verdiskaping

HVORFOR BØR FLERE REISELIVS- OG OPPLEVELSESBEDRIFTER UTVIKLE SEG- OG ARBEIDE UT FRA EN OPPLEVELSESØKONOMISK RAMME?

Kurset gir en grunnleggende forståelse av hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien åpner for. I opplevelsesøkonomien flyttes oppmerksomheten fra produkt og serviceleveranse over til kundens opplevelse, som det verdiskapende element. Opplevelser produseres av bedrifter og institusjoner som er knyttet til blant annet reiseliv, kultur, kunst, natur, sport, design, events, m.m.

Kursdatoer:

Runde 1: 25. og 26. januar

Runde 2: 25. og 26. februar

Runde 3: 24. og 25. mars

Meld deg på "Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign" her

 

NB! Hver kursgjennomføring har max 20 plasser og kursplassene fylles opp fortløpende. Her er det førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Registrer derfor gjerne dersom du har anledning til å ta kurset på flere av kursrundene, slik at vi kan ta deg opp på en senere tidspunkt om det blir fullt på de første rundene. Du vil få mer informasjon om du har fått kursplass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post i så god tid som mulig før kursstart - senest 7-2 dager før oppstart.

Meld generell interesse for kursene her

 

Les mer om du er kvalifisert og opptaksprosessen til Nordland fagskole her