Søk på skolen her

Du søker opptak til reiselivfagskolen her:

 

Ordinære søknader til "Reiseliv og opplevelser" og "Natur- og kulturguide" registreres på www.samordnaopptak.no

Søk på studiene her 

 

Kurstilbud digitalt våren 2020:

I samarbeid med Kompetanse Norge tilbyr nå Nordland fagskole flere ulike kurs i juni 2020. Bestått kurs gir studiepoeng og vil vurderes til bestått/ikke bestått etter individuell sluttevaluering. Vi tilbyr følgende kurs:

Det helhetlige reiselivsproduktet (2 studiepoeng). Totalt 24 timers samlinger. Kursdatoer 3.-4. og 8.-9- juni. Påmeldingsfrist 1. juni.

Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis (1 studiepoeng). Totalt 12 timers samlinger. Kursdatoer 5. og 10. juni. Påmeldingsfrist 2. juni. 

Distribusjon i det norske markedet (2 studiepoeng). Totalt 24 timers samlinger. Kursdatoer 11. og 17.-19. juni. Påmeldingsfrist 5. juni

Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign (1 studiepoeng). Totalt 12 timers samlinger. Kursdatoer 12 og 16. juni. Påmeldingsfrist 5. juni.

NB! Søknadene registreres når dere har fyllt ut skjemaet under. Søknadene behandles fortløpende, men endelig opptak gjøres først 2-7 dager før kursene begynner. Folk som tas opp får bekreftelse på epost!

Søk på kursene her

 

Les mer om kursene her:

Det helhetlige reiselivsproduktet (2 studiepoeng)

Kurset går over 4 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Georg Kamfjord / Fagspesialisten AS. 

HVORFOR MÅ MAN TENKE HELHETLIG OMKRING REISELIVSUTVIKLING OG HVORDAN GJØR MAN DET I PRAKSIS?

Reiseliv er en næring med svært mange arbeidsmuligheter på en rekke varierte områder. Fra utvikling og drift av opplevelser, botilbud og servering, til jobb i resepsjon, salg og markedsføring. Og jobber som bare fantasien setter grenser for.

Felles for de utallige jobbmulighetene i reiselivet er at de springer ut fra næring som i alt sitt mangfold allikevel utgjør en helhet. Ting henger sammen på måter man ikke umiddelbart tenker på.

Kurset «Det helhetlige reiselivsproduktet» tilbyr en innsikt i den helheten som alle jobber i reiselivet er en del av. Kurset bygger på læreboka med samme navn – en bok som med stadige oppdateringer og tilpasning til utviklingen, har vært benyttet i reiselivsutdanning i mer enn 25 år.  Kurset gjennomføres med lærebokforfatteren som foreleser og veileder.

Kursdatoer: 3.-4. juni og 8.-9. juni. 

Påmeldingsfrist 1. juni.

 

Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis (1 studiepoeng)

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Unni Myklevoll / Nordland Fagskole

HVA INNEBÆRER DET EGENTLIG Å DRIVE REISELIVSUTVIKLING TUFTET PÅ BÆREKRAFTSPRINSIPPENE?

Merkeordningen for BÆREKRAFTIG REISEMÅL er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål og er også et nyttig redskap for bedriftenes miljøarbeid. Ved å kartlegge kriterier fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Merkeordningen er slik et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3.år.

Kurset tar for seg De 10 bærekraftsprinsippene for en bærekraftig reiselivsutvikling og tilbyr en innsikt i hva de enkelte prinsippene handler om og hvordan reiselivsbedriftene kan bruke disse i produktutvikling og for å skape merverdi miljømessig, sosialt og økonomisk.)

Kursdatoer: 5. og 10. juni

Påmeldingsfrist 2. juni.

 

Distribusjon i det norske markedet (2 studiepoeng)

Kurset går over 4 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholdere er fra 2469 Reiselivsutvikling AS.

HVORDAN NÅ BEST MULIG UT TIL DET NORSKE MARKEDET?

Valg av riktige distribusjonskanaler i hjemmemarkedet er avgjørende for å oppnå salg av reiselivsprodukter- og opplevelser. I dette kurset, som består av digitale forelesninger og gruppearbeid, lærer du om distribusjon av reiselivsprodukter generelt, og med vektlegging av hvilke kanaler som er de mest effektive for distribusjon i hjemmemarkedet. Distribusjon er ofte kostnadskrevende og i kurset legges det vekt på å finne de mest kostnadseffektive kanalene til kundene.

Kursdatoer 11. juni og 17. 18. 19. juni.

Påmeldingsfrist 5. juni.

 

Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign (1 studiepoeng) 

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Unni Myklevoll / Nordland Fagskole

HVORFOR BØR FLERE REISELIVS- OG OPPLEVELSESBEDRIFTER UTVIKLE SEG- OG ARBEIDE UT FRA EN OPPLEVELSESØKONOMISK RAMME?

I opplevelsesøkonomien flyttes oppmerksomheten fra produkt og serviceleveranse over til kundens opplevelse som det verdiskapende element. Opplevelser produseres av bedrifter og institusjoner som er knyttet til blant annet reiseliv, kultur, kunst, natur, sport, design, events, m.m. Opplevelsesøkonomien handler om de prosesser og produkter som skaper opplevelser og identitet for kunden. Den handler om de bransjer som har opplevelser som primærprodukt. Men den handler også om de bransjer som integrerer opplevelser i produkter og serviceytelser for å oppnå en kreativ produktdifferensiering og merverdi.

Kurset gir en innføring i faget opplevelsesdesign, samt en grunnleggende forståelse av hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien åpner for.

Kursdatoer: 12. og 16. juni

Påmeldingsfrist 5. juni.

Søk på kursene her

NB! Søknadene registreres når dere har fyllt ut skjemaet under. Søknadene behandles fortløpende, men endelig opptak gjøres først 2-7 dager før kursene begynner. Folk som tas opp får bekreftelse på epost!

 

Les mer om du er kvalifisert og opptaksprosessen til Nordland fagskole her