Årsstudium Reiseliv og opplevelser

 

Årstudiet "Reiseliv og opplevelser" er et yrkesrettet høyere utdanningstilbud som kvalifiserer til 60 studiepoeng. Studiet er samlings- og nettbasert, og kan tas på deltid over to år i Svolvær, Narvik, Mo i Rana eller Stjørdal.  

REGISTRER SØKNAD OM RESTPLASS HER!

Studiet byr på en variert studiehverdag. Emnene organiseres i bolker, med avsluttende eksamen i ett emne før man går videre til neste emne. Hvert emne har en ukes fysisk samling på studiestedet, mens resten av undervisningen organiseres på nett.

I tillegg til undervisningen i klasserommet og via nettbaserte løsninger, skjer mye av læringen ute i praksisfeltet hos ulike aktører fra reiseliv- og opplevelsesnæringene. Deriblant har studiet innbakte praksisperioder, en rekke gjesteforelesere fra næringene, ulike gruppearbeider, bedriftsbesøk og studieturer i nærområdet. 

Les mer om studiet her:

Om studiet

Studieplan og årshjul

Pensum

Lærere og gjesteforelesere

En aktiv studiehverdag

Lofoten som klasserom

Arbeidsliv og samarbeidspartnere

Studiesteder

Kontakt oss