Pensum

Her finner du pensumlista til studiet Reiseliv og opplevelser for studieåret 2020/2021.

 

Reiseliv og destinasjonskunnskap:

Georg Kamfjord, 2019, Fagspesialisten AS: «Det helhetlige reiselivsproduktet», (s.15 - 132),  (s.147 - 163), (s. 171 - 200), (s. 262 - 274)

Øystein Jensen og Kåre Skallerud, 2015, Cappelen Damm Akademisk: «Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen» (s. 325 – 360)

WTO, 1999: “Global Code of ethics for tourismhttps://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism  

Produktmanual for destinasjonen (Tilskaffes av emneansvarlig)

Støttelitteratur på nett:

 

 

Vertskapsrollen:

Jan Gunnarson og Olle Blohm, 2009, Tapir Akademiske Forlag:  ”Det gode vertskap. Kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne” (hele boken)

Tore Berger, 2016, Kolon Forlag AS: «SERVICE? En liten bok om begrepet vi alle har et forhold til» (Hele boken)

Øyvind Dahl, 2013, Gyldendal Akademiske Forlag: ”Møter mellom mennesker (s. 17 - 80), (s. 175 - 194), (s. 271 - 296)

 

Støttelitteratur på nett:

 

 

Opplevelsesdesign:

Ann Jorid Pedersen, 2012, Cappelen Damm: ”Opplevelsesøkonomi» (s. 2– 214)

Georg Kamfjord, 2019, Fagbokforlaget: «Det helhetlige reiselivsproduktet» (s. 139 – 144)

Lena Mossberg, 2007, Fagbokforlaget: «Å skape opplevelser. Fra OK til WOW» (s. 108 – 140)

Øystein Jensen og Kåre Skalerud, 2015, Cappelen Damm Akademisk: «Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen»( s. 33 – 36) (s. 57 – 72) (s. 183 – 200)

Innovative opplevelser 2011: «8 eksempler på prising av GÅSEHUD» (s. 1 – 21)

Støttelitteratur på nett:

 

 

Entreprenørskap og innovasjon:

Innoco AS, 2014, «Innovasjon i praksis» (s. 36 - 70), (s. 114 – 126), (s. 162 - 191)

Ann Jorid Pedersen, 2012, Cappelen Damm akademisk: «Opplevelsesøkonomi» (s. 147 – 180), (s. 215 – 224)

Ann Jorid Pedersen, 2015, Cappelen Damm akademisk: «Opplevelsesbasert verdiskaping» (s. 101 – 188)

Eide og Ljunggren, 2018, Universitet NORD: «Testing som metode i innovasjonsprosesser» (s. 3 – 46)

Støttelitteratur på nett:

 

 

Kommunikasjon og formidling:

Else Barratt-Due, 2011, Fundamentalia: «På scenen i ditt eget liv» (hele boken)

Øyvind Dahl, 2014, Gyldendal Akademisk: «Møter mellom mennesker» (s. 17 – 79), (s. 133 – 194), (s. 271 – 296).

Støttelitteratur som integreres i presentasjoner og perspektiver samles i kompendium:

  • Live Bressendorf Lindseth, 2009, Kondor AS: «Kroppspråkets makt»  
  • Jonas Bakken, 2009, Universitetsforlaget AS «Retorikk i skolen»

 

 

Markedsføring, merkevarebygging og salg:

Lena Mossberg og Malin Sundstrøm, 2013, Cappelen Damm Forlag: ”Markedsføringsboka”  (s. 5 – 363)

Støttelitteratur på nett: