Studieplan og årshjul

Her finner du mer utfyllende beskrivelser av studiet "Reiseliv og opplevelser" på Nordland fagskole. 

 

Studieplan (oppdatert januar 2020):

Studieplanen tar inngående for seg oppbyggingen av studiet, med bl.a. beskrivelser av de ulike emnene, hvilket læringsutbytte man skal oppnå, beskrivelse av praksis og pensumlister. 

Last ned studieplanen her (PDF, 750 kB).

 

Årshjul:

Årshjulet viser hvordan studieåret er lagt opp med tidspunkter for de ulike fagene, praksisperioder og eksamener. Planene for studieåret 2020/21 er under utvikling, men under finner du planene for inneværende studieår.   

Last ned årshjulet for våre ulike studiesteder her:

Årshjul for Lofoten 2019/2020 (PDF, 462 kB)

 
Dersom du har spørsmål om hvordan studieåret er lagt opp, så kan du kontakte oss her