Følgeforskning - rapporter
Tittel Publisert Type
Blir Nordland mer nyskapende

9/7/2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Blir Nordland mer nyskapende..pdf
Entreprenørielle oppdagelsesprosesser

4/27/2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Entreprenørielle oppdagelsesprosesser.pdf
Evalueringssystem for Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020

2/2/2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Evalueringssystem for Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020.pdf
Hva er smart spesialisering - egentlig. Kortversjon.

9/21/2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned teorinotat1-kortversjon.pdf
Hva er smart spesialisering:teorinotatSINTEF/NF

9/6/2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hva_er_smart_spesialisering_teorinotat_sintef_nf.pdf
Innovasjonssystem kraftforedlenede industri i Nordland

4/27/2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innovasjonssystem kraftforedlenede industri i Nordland.pdf
Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting

4/27/2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting.pdf
Marin sektor i Nordlands innovasjonsstrategi

9/7/2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Marin sektor i Nordlands innovasjonsstrategi.pdf
Monitoreringssystem og nullpunktsmåling for innovasjonsstrategien til Nordland 1

11/23/2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Monitoreringssystem og nullpunktsmåling for innovasjonsstrategien til Nordland.pdf
Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland

2/2/2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland.pdf
Smart flernivå-koordinering

9/7/2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smart flernivå-koordinering. Dansen for å engasjere staten opp-ned-opp og til siden.pdf