Følgeforskning - rapporter
Tittel Publisert Type
Blir Nordland mer nyskapende

07.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Blir Nordland mer nyskapende..pdf
Entreprenørielle oppdagelsesprosesser

27.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Entreprenørielle oppdagelsesprosesser.pdf
Evalueringssystem for Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020

02.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Evalueringssystem for Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020.pdf
Hva er smart spesialisering - egentlig. Kortversjon.

21.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned teorinotat1-kortversjon.pdf
Hva er smart spesialisering:teorinotatSINTEF/NF

06.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hva_er_smart_spesialisering_teorinotat_sintef_nf.pdf
Innovasjonssystem kraftforedlenede industri i Nordland

27.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innovasjonssystem kraftforedlenede industri i Nordland.pdf
Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting

27.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting.pdf
Marin sektor i Nordlands innovasjonsstrategi

07.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Marin sektor i Nordlands innovasjonsstrategi.pdf
Monitoreringssystem og nullpunktsmåling for innovasjonsstrategien til Nordland 1

23.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Monitoreringssystem og nullpunktsmåling for innovasjonsstrategien til Nordland.pdf
Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland

02.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland.pdf
Smart flernivå-koordinering

07.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smart flernivå-koordinering. Dansen for å engasjere staten opp-ned-opp og til siden.pdf