Narvik vgs
Tittel Publisert Type
Sluttrapport Narvik vgs

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport Narvik vgs.pdf
Vedlegg 2 - Forkortelser og definisjoner

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Forkortelser og definisjoner.pdf
Vedlegg 11 - Notat vedrørende eiendomsverdier

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11 - Notat vedrorende eiendomsverdier i småbyen Narvik.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Frydenlund VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Frydenlund VGS.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Solhaugen VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Solhaugen VGS.pdf
Vedlegg 10 - Rapport fra usikkerhetsanalyse Narvik

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Rapport fra usikkerhetsanalyse Narvik.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Oscarsborg VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Oscarsborg VGS.pdf
Vedlegg 7 - Notat vedrørende Normative krav til energi og miljø.

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Notat normative krav til energi og miljo småbyen Narvik.pdf
Vedlegg 4 - Kontakt- og m+©telogg

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Kontakt- og m+©telogg.pdf
Vedlegg 6 - Normative behov

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Normative behov.pdf
Vedlegg 9 - Kalkylenotat

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 - Kalkylenotat.pdf
Vedlegg 8 - Planskisser av alternativene - Narvik vgs

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Planskisser av alternativene - Narvik vgs.pdf