Mosjøen vgs
Tittel Publisert Type
Sluttrapport Mosjøen

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport Mosjøen.pdf
Vedlegg 6 - Normative behov

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Normative behov.pdf
Vedlegg 2 - Forkortelser og definisjoner

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Forkortelser og definisjoner.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Kippermoen VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Kippermoen VGS.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Marka VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Marka VGS.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport MRK-senteret VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport MRK-senteret VGS.pdf
Vedlegg 11 - Notat vedrørende normative krav og miljø

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Notat normative krav til energi og miljo.pdf
Vedlegg 4 - Kontakt- og møtelogg

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Kontakt- og motelogg.pdf
Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Sentrum VGS

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Sentrum VGS.pdf
Vedlegg 9 - Kalkylenotat

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 - Kalkylenotat.pdf
Vedlegg 7 - Notat vedrørende normative krav til energi og miljø

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Notat vedrorende normative krav til energi og miljo.pdf
Vedlegg 8 - Planskisser av alternativene - Mosjøen vgs

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Planskisser av alternativene -Vefsn.pdf
Vedlegg 10 - Rapport fra usikkerhetsanalyse

08.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Rapport fra usikkerhetsanalyse.pdf