34 EU-millioner til beredskap i nord

Klikk for stort bildeARCSAR skal ledes fra Bodø. 34 EU-millioner er bevilget til å utvikle søk og redning i arktiske strøk. F.v. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og politimester i Nordland, Tone Vangen.Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

I det internasjonale nettverket ARCSAR samarbeider tjue sentrale beredskapsaktører, universitet og bedrifter. Med deltakelse fra Finland, Sverige, Tyskland, Irland, Italia, England, Færøyene, Island, New Zealand, Usa, Canada og Russland,Klikk for stort bildeF.v. Ida Pinnerød, Tomas Norvoll, Tone Vangen, Bent-Ove Jamtli, Charles Blålid, Eivind Sommerseth, Odd Jarl Borch, Chatryn Donnelly

- Dette handler om utvikling og bruk av nye løsninger for økt sikkerhet og mer effektiv beredskap i polare strøk. Dette er et svært viktig arbeid som vi er svært glad for å ha bidratt til i forprosjektet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Enormt område

Arbeidet med å styrke beredskapen i nord tar utgangspunkt i et endret aktivitetsmønster i Arktis, blant annet knyttet til cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og trafikk gjennom den nordlige sjøruten mellom Asia og Europa. Med denne bevilgningen får Norge en styrket innflytelse på EUs innovasjonsarbeid innenfor sikkerhet og beredskap i nord.Klikk for stort bilde

- Her tar Nordland lederrollen i EU sin satsing på innovasjonsnettverk innen Arktisk beredskap. Det vil også styrke Bodø som en sentral hub for beredskapsutdanning og forskning, understreker Norvoll.

Samarbeid

Den store bevilgningen er et resultat av det tette samarbeidet som har vært mellom beredskapsaktørene i nord, regionale myndigheter og universitetsmiljøet i Nordlandsregionen over flere år. Og man drar veksler på de internasjonale forskningsnettverkene som er utviklet gjennom Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

- Dette er et målrettet arbeid over tre år. Nord Universitet har gjort en formidabel jobb i samarbeid med Hovedredningssentralen, og prosjektet fikk topp score i EU sin evaluering. Nå starter jobben sammen med partnere fra Europa og alle de arktiske landene, inklusive USA, Canada og Russland, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Klikk for stort bildeBent-Ove Jamtli, Hovedredingssentralen for Nord-Norge.

Arbeidet med utviklingen av ARCSAR har vært finansielt støttet av Nordland fylkeskommune, Utenriksdepartementet, Nord universitet og Norges forskningsråd.