Bankgata-rektor tar over Bodin videregående skole

Geir Næstby - Klikk for stort bildeGeir Næstby Geir Ludvig Næstby blir ny rektor ved Bodin videregående skole og maritime fagskole.

- Skolegang har aldri vært viktigere enn i dag. Det å være en aktør og medspiller innenfor utdanningsfeltet er spennende, givende, frustrerende og utviklende. Det å jobbe sammen med andre i et utviklende fellesskap, sammen med og om ungdom, er noe som jeg brenner for og vil videreutvikle meg i, forteller Geir Næstby engasjert, når han blir spurt hvorfor han ønsker rektorjobben ved Bodin videregående skole.

Fra yngre til eldre ungdommer

Næstby kommer fra Bankgata ungdomsskole, der han har vært leder i tolv år.

- Gjennom de siste års satsning innenfor "ungdomstrinn i utvikling - skolebasert kompetanseutvikling", har jeg blitt stadig mer overbevist om at skoleutvikling - både utvikling av skolen, den enkelte lærer, det enkelte fag og for den enkelte elev - gjøres best i samhandling med hverandre. Den enkelte lærer er den viktigste faktor for elevens opplevelse på læringsarenaen. Gjennom utvikling i fellesskap - både med refleksjon, diskusjon og observasjon - vil skolen som organisasjon videreutvikles, utdyper Næstby.

Klasseromserfaring

Den erfarne rektoren, mener at skoleledere ikke trenger være spydspissen innenfor klasseledelse med didaktiske ferdigheter og metodekunnskap.

- Det er ingen ulempe å ha mye klasseromserfaring, for å kjenne utfordringer i skolehverdagen. Men som leder må du være spydspissen innenfor ledelse og organisering av utviklingsprosesser. En skoleleder trenger heller ikke inneha all kompetanse innenfor drift og forvaltning, men bør ha nysgjerrighet og formening om hvordan dette skal organiseres. Nettopp det å se at strukturer bygges, relasjoner knyttes, det systemiske blir drøftet og utviklet, er motiverende, underbygger 46-åringen.

Multi-etnisitet

Næstby kommer fra å lede en skole med stort innslag av flerspråklige elever.

- Det byr på noen egne utfordringer å tilrettelegge god undervisning for en såpass blandet elevmasse. Denne erfaringen tror jeg er bra å ha med seg. Men multi-enisitet er bare ett av mange områder som krever oppmerksomhet i dagens utdanningssystem. Ivaretakelse av psykisk helse i hverdagen og tverretatlig samhandling innenfor stadig mer komplekse relasjoner og strukturer, krever en utdanningsinstitusjon som både er tydelig og fleksibel. Arbeidslivet utvikles raskt. Det stiller også krav til formål og målsetting med utdanningen. Hvilke yrkesfag skal vi eksempelvis utdanne Nordlands ungdommer til? Hvilken kompetanse etterspør arbeidslivet? avslutter Næstby retorisk.

Fant du det du lette etter?