Bidra til bedre trafikksikkerhet

Ønsker du å skape gode holdninger i trafikken? Søk om midler nå. 

Hanna sykler på Kippermoen sykkelgård.  - Klikk for stort bildeHanna sykler på Kippermoen sykkelgård. Berit Stensland

Nå kan du søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) om støtte til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i første halvår 2018. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Brukes til

Midlene kan brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver med mer. Det gis ikke støtte til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc.

Sendes hit

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Firmapost-nord@vegvesen.no

eller

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen, 
Postboks 1403
8002 Bodø

– innen 10. mars 2018.

Mer informasjon om ordningen

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte silje.fisktjonmo@vegvesen.no.
 

Fant du det du lette etter?