Lærlinger til 1000

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen Thor-Wiggo Skille For første gang er det formidlet mer enn 1000 lærlinger i Nordland. Utdanningsråd Hild-Marit Olsen (Ap) takker alle for innsatsen.

- Det har vært jobbet godt i mange ledd. Både i skolene og opplæringskontorene har det vært stort trykk og mye fokus på denne viktige jobben. Men ikke minst har flere av de som tar inn lærlingene, næringslivet og kommunene, begynt å forstå hvor viktig dette er, sier fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen.

Politisk trykk

Nordland fylkeskommune har i år passert en milepæl i formidlingsarbeidet. Dette gir også et positivt utslag for den totale gjennomføringen i videregående opplæring.

- Mangelen på læreplasser er den største årsaken til at elever ikke får fullført videregående opplæring. Sånn kan vi ikke ha det, utdyper utdanningsråd Olsen.

Læreplassgaranti

Samtidig som Nordland passerer 1000 formidlede lærlinger for første gang, fremmer utdanningsråd Olsen en tanke om at yrkesfagelevene bør få en læreplassgaranti.

- Det står rundt 200 elever uten læreplass i år. For den enkelte betyr det at utdanningen er satt på vent, at de må gjøre omvalg, eller at de ender opp i helt andre retninger i yrkeskarrieren, sier Olsen.

Det koster å falle fra

Utdanningsråden er stolt av det høye antall formidlede til læreplasser i år. Men helt fornøyd er hun likevel ikke. For kostnaden med å ikke fullføre videregående er alt for stor – både for den enkelte og for samfunnet.

- I statistikken målt fem år etter at man startet videregående opplæring, så er det en for stor andel som ikke har gjennomført. Vi kan ikke organisere et utdanningssystem der vi godtar at en tredel eller en fjerdedel ikke får gjennomført et kontinuerlig løp. Løsningen på at flere kommer i mål, er rett og slett flere læreplasser, avslutter fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen.

Fant du det du lette etter?