Norvoll gratulerte Leningrad fylke

Klikk for stort bildeTomas Norvoll gratulerte Leningrad fylke med sine 90 år og at i 30 av disse årene har det vært samarbeid med Nordland.

Fylkesrådslederens tale ved den offisielle jubileumsmarkeringa i Leningrad oblast 8. juni 2017

 

Ærede guvernør!

La meg først få gratulere Leningrad oblast med at det i år er 90 år siden at dette oblastet ble grunnlagt. Og så er jeg veldig glad for å kunne fastslå vi fra Nordland har vært venner med Leningrad oblast i 30 av disse årene.

Jeg vil også gratulere Leningrad oblast med endelig å få et fotballag opp i den øverste russiske fotballigaen. Det blir spennende å følget laget fra Tosno, Ballangens vennskapskommune, i sesongen som kommer.

Det er alltid svært godt for oss fra Nordland å komme på besøk til Leningrad og til St. Petersburg. Her får vi alltid en varm velkomst, og vi føler oss velkommen blant ekte venner.

Det er i år 30 år siden den første delegasjonen fra Nordland – under ledelse av daværende fylkesordfører Sigbjørn Eriksen - besøkte Leningrad oblast. Og da det kom en delegasjon fra Leningrad på besøk til Nordland noe senere så ble det inngått en intensjonsavtale om samarbeid.

Initiativet til dette samarbeidet kom fra Leningrad oblast, som hadde henvendt seg til den sovjetiske ambassaden i Oslo med tanke på å finne et vennskapsfylke. Da en representant fra Sovjetunionens ambassade i Oslo besøkte Nordland, tok han kontakt med fylkesordfører Sigbjørn Eriksen. Og Sigbjørn var ikke vanskelig å be. Han skjønte straks at dette var en helt unik mulighet til å etablere et regionalt internasjonalt samarbeid, mellom to fylker som da befant seg på hver sin side av jernteppet.

Dette initiativet ble den gang ikke applaudert fra sentrale myndigheter på norsk side. Men Sigbjørn ga seg ikke – han stod på som en isbryter i vanskelig farvann. Og senere har også våre sentrale myndigheter snudd, og gir i dag sin fulle støtte til at norske regioner skal ha en aktiv rolle også internasjonalt.

Jeg er veldig for at vi har Sigbjørn med oss i dag, sammen med andre sentrale politiske ledere fra Nordland gjennom de siste 30 årene.

Hva har vi så oppnådd med vårt samarbeid?

Jeg tror det aller viktigste handler om det som vi gjerne kaller for det mellomfolkelige diplomatiet. Vi har utviklet et langvarig folk-til-folk samarbeid. Tusenvis av innbyggere i våre to regioner har lært hverandre å kjenne gjennom denne perioden.

Vi har hatt samarbeid på fylkesnivå på svært mange områder; dette gjelder kultur, idrett, ungdom, helse, næringsliv. I Nordland har vi hatt besøk av folkemusikkensembler, symfoniorkester, barnekor, håndballag, orienteringsløpere, utstillinger – bare for å nevne noen få eksempler. Og alle disse besøkene har bidratt til gode opplevelser og nyttige erfaringer for oss som bor i Nordland.

Jeg vil også nevne utdanning, hvor Nord universitet i Bodø har utviklet et meget godt samarbeid med mange utdanningsinstitusjoner i Russland. Dette kom som et konkret resultat av samarbeidet mellom våre to fylker. Og i dag er Bodø den byen i Norge som har flest russiske studenter på sitt universitet.

Tidlig på 1990-tallet ble Nordland og Leningrad enige om også å invitere våre kommuner med i samarbeidet. Og det ble en stor suksess. 7 kommuner i hvert av våre to fylker har inngått samarbeidsavtaler. Mange av disse har hatt svært stor aktivitet, og jeg er glad for at vi i dag har med oss fem av kommunene fra Nordland i vår delegasjon. Og flere av kommunene har også fornyet sine samarbeidsavtaler under besøkene som ble gjennomført i går. Det lover bra for framtida!

I dag har det blitt avviklet to seminarer her i St. Petersburg, med tema spesielt rettet mot næringslivet. Jeg håper at dette kan bli starten på nye kontakter og nye initiativer mellom næringslivsaktører i Nordland og Leningrad oblast. Til tross for at vi har mange felles ambisjoner og mye god vilje, er dette et område hvor vi hittil ikke har oppnådd de beste resultatene.

Vi vet alle at den globale situasjonen skaper noen helt spesielle utfordringer når det gjelder næringsrettet samarbeid. Allikevel har jeg tro på at det er mulig å finne gode arenaer hvor våre næringsaktører kan møtes for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og å berede grunnen for større aktivitet når situasjonen igjen blir normalisert. Ikke minst tror jeg at det er store muligheter innenfor reiseliv og turisme, hvor både Leningrad og Nordland har helt unike opplevelser å tilby.

Nordland fylkeskommune har, sammen med det norske utenriksdepartementet, gitt støtte til Nord universitet sitt prosjekt «Business index north». Formålet med prosjektet er å formidle den økonomiske temperaturen på utviklingen i nordområdene. Takket være Nord universitet sine gode relasjoner til russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner så er jeg trygg på at vi skal kunne få gode, relevante og sammenliknbare data også fra russisk side. Årsaken til at dette er viktig, er at investorer, beslutningstakere og andre interesserte har behov for denne type data. Slik jeg kjenner Leningrad og St. Petersburg, så har dere i aller høyeste grad involvert dere i nordlige spørsmål, og her finnes det mange gode og relevante kompetansemiljøer.

Jeg synes det er svært gledelig at det nå har blitt tatt initiativ til å bygge et samarbeid mellom idretten i våre to fylker. En delegasjon fra Nordland idrettskrets er sammen med oss i dag, og treffer sine kolleger her i Leningrad. Som dere vet, så er et av våre fortrinn høye fjell og bratte bakker. Derfor synes jeg det er helt naturlig at dere i Leningrad retter øynene mot Nordland og Narvik når dere ønsker å utvikle gode alpinister. Narvik har de aller beste alpinbakkene å by på, og byen har til og med ambisjoner om å få arrangere verdensmesterskapet i alpint i 2025. Vi inviterer gjerne skitalenter fra Leningrad oblast til Narvik for å trene seg gode – og gjerne bli så gode at de kanskje havner på seierspallen i det framtidige mesterskapet – i Narvik.

Vi er også veldig glade for at det kommer idrettsutøvere fra Leningrad oblast til det store arrangementet Barents Summer Games, som skal arrangeres i Bodø i september. Da møtes mer enn 1.000 ungdommer fra Norge, Sverige, Finland og Russland til en miniatyrutgave av de olympiske sommerleker. Her vil det både bli kjempet knallhardt på idrettsbanene på dagtid og dannet nye vennskap om kveldene.