Oppdrettsinntekt til kommunene

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Ingelin Noresjø. Susanne Forsland Gjennom Havbruksfondet vil nordlandskommunene endelig få en uttelling for oppdrettsaktiviteten de har lagt til rette for. Fylkesråd Ingelin Noresjø er svært glad på kommunenes vegne.

- Jeg er særlig fornøyd med at en kommune som Rødøy får en solid utbetaling på 9,4 millioner. De har ikke egen landbasert virksomhet, med lakseslakteri eller andre videreforedlinger. Men de har lagt til rette for ei næring som har tjent store summer på å få bruke havområdene i kommunen. Nå får de endelig uttelling for dette, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF). (Se oversikt for alle kommunene nederst i saken).

Vinn-vinn

Når oppdretts-næringen nå får øke biomassen med 2 prosent i merdene, er det kommunene som skal få uttelling for at de stiller havarealer til disposisjon for havbruksnæringa. Dette har Noresjø etterlyst i mange år.

- Det skulle blått bare mangle at ikke kommunene får noe igjen for sin tilrettelegging. Det burde være en fast avgift i tillegg til Havbruksfondet, slik at kommunene får en forutsigbar årlig inntekt. Den vil selvsagt ikke være i den størrelsesorden som denne engangsutbetalingen fra Havbruksfondet, men den ville vært et godt intensiv for å tilrettelegge for denne næringen. Sånn sett en vinn vinn-situasjon for alle parter, argumenterer Noresjø.

En sammfunnskontrakt

Havbruksfondet fordeler nær en milliard kroner til alle oppdretts-kommunene i landet, etter hvor stor økning i antall kilo laks man nå får i merdene i den enkelte kommune.

- Kommunen, som er forutsetninga for at det kan tilrettelegges for oppdrett, og som gir servicetilbud og tjenester som aktørene er helt avhengige av, får nå litt tilbake til fellesskapet. Dette er en god samfunnskontrakt, og helt nødvendig for å sikre legitimitet for næringa inn i framtiden, sier Noresjø.

Mulig tredobling

Ut over våren vil oppdrettsselskapene få behandlet søknader om ytterligere økning av biomasse opp til 6 prosent. Det vil totalt kunne bety en tre ganger så høy utbetaling for kommunene.

- Det er svært positivt at kommunene får uttelling for sin tilrettelegging for havbruksnæringene, men jeg vil poengtere at dette bør honoreres på permanent basis, med årlige gevinster for jobben kommunene gjør med å tilrettelegge for denne viktige næringen, avslutter fylkesråd Ingelin Noresjø.

 

Her finner du en oversikt over de beregnede utbetalingene til den enkelte kommune i Nordland (Ikke endelige tall):

Havruksfondet Nordland - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?