Satser videre på flybyen Bodø

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1 - Klikk for stort bildeIngelin Noresjø og Ida Pinnerød 1 Trond-Erlend Willassen Bodø kommune får et tilskudd på 2 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet «Flybyen - strategisk satsing på luftfartsnæringen i Bodø».

Målet med prosjektet er trafikkøkning over Bodø lufthavn, flere arbeidsplasser i luftfarten og tilknyttet leverandørnæring, samt nye aktiviteter innen utdanning og forskning i luftfarten.

- Prosjektet er knytta til arbeidet med ny flyplass i Bodø og utviklingsaktiviteter i den sammenheng. Bodø trenger også å arbeide for å opprettholde det store flymiljøet som finnes i byen fra før, når Forsvaret trapper ned sin aktivitet, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Ordfører Ida Pinnerød i Bodø er svært glad for støtten.

- Det er svært positivt at fylkesrådet støtter en meget viktig strategisk satsing for Bodø og Nordland. Utbyggingen av ny lufthavn i Bodø er største utviklingsprosjektet noen sinne i Salten og Nordland. «I Ny by – Nu flyplass" ligger mange muligheter for vekst og videreutvikling, sier hun.

Prosjektet skal gjennomføres som følger:

1. Nettverksbygging og bevisstgjøring vil stå sentralt. Det etableres en prosjektorganisasjon med nødvendige samarbeidslinjer forankringer.

2. Konferansen «Droner i Norge» gjennomføres, synlighet og deltakelse på Luftfartskonferansen prioriteres.

3. Arbeidet med økt flyfrakt følges opp med høy prioritet. Minst ett studiebesøk til sammenlignbare prosjekter utenfor Bodø gjennomføres. Innhenting og systematisering av faktagrunnlag, samt analyser.

4. Næringsutvikling. Arbeidet skal omfatte følgende utviklingsprosesser:

 - Arbeide for opprettelse av et kompetanse- og innovasjonssenter for luftfarten og tilhørende leverandørindustrier.

 - Etablere en luftfartsklynge (eventuelt luftfartsnettverk) for å fremme samhandling, kunnskapsdeling, innovasjon og næringsutvikling innen luftfart.

 - Forsterke Bodøs posisjon innen flysikring generelt og fjernstyrte tjenester spesielt.

 - Motivere til satsing i nye nisjer innen luftfart (nye flyselskaper, flytaxi,elektriske fly, lettfrakt, deling av fly- tjenester, droner, simulering, tekniske tjenester og annen leverandørindustri).

  - Motivere industrier, alle typer, til å vurdere lufttransport/flyfrakt som transportform der dette kan gi økt  verdiskapning, nye markeder og/eller konkurransefortrinn.

 - Innovasjon innenfor eksisterende næring/foretak gjennom kontakt- og ideskapende aktiviteter mellom partnere og kompetansepersoner.

 - Utvikling av nye utdanningsmuligheter på videregående skole og universitetsnivå, herunder også videreutvikling av Newton Flight Academy og andre spesialiserte  opplæringstilbud.
 

Fant du det du lette etter?