Spør om læreplasser

Fylkesråd Knut Petter Torgersen og Nathaniel Holand Larsen i Ungdommens fylkesråd. - Klikk for stort bildeFylkesråd Knut Petter Torgersen og Nathaniel Holand Larsen i Ungdommens fylkesråd. Thor-Wiggo Skille Ungdommens fylkesråds, Nathaniel Holan Larsen fra Narvik, stilte spørsmål om mangelen på læreplasser til fylkestinget.

Ungdommens fylkesråd bruker tall fra Utdanningsdirektoratet som grunnlag for spørsmålet i Nordland fylkesting. Av de 1217 søkerne som søkte læreplass i Nordland var det rundt 30 prosent som ikke fikk tilbud om ordinær læretid i næringslivet eller arbeidslivet.

-Hva er grunnen til at 389 ungdommer med ungdomsrett står uten lærekontrakt, og hva må gjøres av politikere, næringslivet og skoler? Spør Holan Larsen.

 

Mer enn tusen læreplasserNathaniel Holand Larsen i Ungdommens fylkesråd. - Klikk for stort bildeNathaniel Holand Larsen i Ungdommens fylkesråd. Thor-Wiggo Skille

Fylkesråd Knut Petter Torgersen er på lang vei enig i at det er grunnlag for spørsmålet. Og sier at fylketinget blant annet gjennom å tilpasse skolestrukturen med behovet i arbeidslivet, også sikrer at flere får læreplass.

-Fylkesrådet har jobbet mye med denne problemstillingen. Det finnes dessverre ingen enkle løsninger på dette. Flere enn noen gang fikk læreplass i år, og for første gang passerte vi mer enn tusen personer formidlet til læreplass. Likevel må næringslivet og

arbeidslivet ta enda større ansvar for å sikre at nordlandsungdommene får fullført utdanningene de har startet, påpeker Torgersen.

 

Fylkeskommunen stiller krav

Holan Larsen spør videre om hvordan fylkeskommunen jobber opp mot næringslivet for å skape flere læreplasser i fylket. Fylkesråd Torgersen lover at han fortsatt vil stille krav for å få etablert så mange læreplasser som det er nødvendig. Og bruker Nordland fylkeskommunes innkjøpspolitikk som eksempel.

-I alle byggeprosjekter vi gjennomfører, stiller vi konkrete krav til at bedriftene skal utføre deler av jobben ved bruk av lærlinger.

 

Alle bør få læreplass

Torgersen er glad for at Ungdommens fylkesråd engasjerer seg i en så viktig sak som dette er. Og minner om at fylkestinget, på initiativ fra fylkesrådet, har vedtatt en læreplassgaranti.

-Vi er alle enige om at 30 prosent som ikke får læreplass er alt for mye. Det må poengteres at alle som har ungdomsrett har fått tilbud om alternativ opplæring i skole. Men selvsagt skal ungdommer som starter et yrkesfaglig studieløp få fullføre dette på best mulig måte. Det vil i praksis si gjennom å få fullføre læretida ute i arbeidslivet, avslutter fylkesråd Knut Petter Torgersen.

Fant du det du lette etter?