1900-tallet i Beiarn


Her følger en oversikt over utvalgte hendelser i Beiarn kommune perioden 1900-1999:
1907: Sju mennesker omkommer ved en båtulykke på Beiarfjorden - på vei til Øines.
1908: Herredsnavnet Beieren ble ved Kgl. Resolusjon i Statsråd 6. januar, forandret til Beiara. Senere ble det Beiarn.
1910: Det var 1861 innbyggere i Beiarn ved tellinga i desember.
1918: En gårdbruker fra Kjelling omkom på fjellet mellom Breivik og Kjelling.
1918: En ung gutt fra Bodø druknet ved Moldjord da han falt fra båten.
1919: To jenter i tyveårene druknet, da de havnet i elva på en bru de syklet over 
1920: Beiarn fikk sitt første motoriserte kjøretøy, da dr. Anton Gisle Johnson anskaffet seg motorsykkel.
1920: Beiarn krets av Norges Røde Kors ble stiftet 30. desember med Sverre Gloppen som formann.
1921: Idrettslaget Enighet blir stiftet med 20 medlemmer og kirkesanger O. Eiterjord som formann.
1923: Moldjord Samvirkelag ble stiftet 28. juli
1924: To gutter druknet under bading i Arstadvatnet.
1924: Sagvågfossen Mølle på Selfors startet opp.
1925: Den første bilen i Beiarn, en 5-seters Ford, ble anskaffet av Normann Pedersen Moldjord til drosjekjøring.
1926: IL Stormfjell ble stiftet 25. mars på Tollå med Hermann Ness som formann.
1927: Moldjord Samvirkelag ble stiftet det året.
1927: Moldjord Idrætslag  avholdt  hopprenn  på  Selfors. Vinner ble Haakon Bjørnli, Misvær IL, foran Carl Os, Beiarn.
1927: Distriktslegen i Beiarn annonserer at han ikke vil behandle flere pasienter før han får oppgjort sitt tilgodehavende hos kommunen.
1930: Einar Leiråmo startet med Rutebildrift mellom Tvervik og Leiråmo.
1930: Hermann Ness, IL”Stormfjell” vant 10 000 meter ved KM i friidrett.
1930: Beiarn Krets av Norges Røde Kors overtar sin nye sykestue på Rønna fra entreprenøren.
1934: Fylkesmann  Olaf Amundsen tok til fots fra Mo over Saltfjellet for å vandre til Beiarn. Han var ute i embeds medfør, og bevæpnet på turen skrev Nordlands Avis.
1935: Hornmusikkforeningen «Tempo» ble stiftet 13. september med Kåre Aasen som formann.
1936: Ved et steinras i august i Giken gruve i Sulitjelma, omkom en 40 år gammel familiemann fra Beiarn.
1936: Ørna Idrettslag i Beiarn ble stiftet 24. mai
1937: Kontorsjefen i Statens kornforretning uttalte at Beiarn var Norges beste kornbygd.
1937: Musikeren, komponisten og organisten Fridthjov Anderssen, født på Moldjord i 1876 gikk ut av tiden. Han hadde sine 10 første oppvekstår i Beiarn.
1938: Det ble en dramatisk tur da 6 skiløpere fra Ørna IL i Beiarn og Misvær IL skulle heim, etter deltakelse i NM på Mo. De startet fra Bjøllånes øverst i  Dunderlandsdalen, og gikk på ski over et uværsfyllt Saltfjell.
1938: En 13 år gammel gutt fra Moldjord omkom da han ble klemt av en lastebil.
1939: Gråtadal AIL ble stiftet 12. mars med Gustav Åsli som formann.
1939: Denne vinteren er Beiarn isolert i flere uker etter at fjorden frøs til.
1940: Torvald Stormo fra Misvær IL, vinner en suveren seier i Beiarrennets langrenn.
1941: En mann på 38 år fra Beiarn omkom ved DS Richard Withs krigsforlis på Finnmarkskysten.
1941: En 41 år gammel dame fra Beiarn omkom, da DS Barøy ble senket av en torpedo fra et britisk fly ved Tranøy fyr.
1945: AL Beiarn kraftlag ble stiftet med lærer Næstby som formann.
1946: Nedre Beiarn idrettslag ble stiftet 19. mai.
1950: Befolkningen på strekningen fra Kjelling til Moldjord kan glede seg over at de endelig får elektrisk strøm i lampene.
1951: Idrettslaget  Ørna ble tildelt 3 000 kroner i tippemidler fra STUI.
1952: Beiarn kommune søkte samarbeid med Mo og Nord-Rana kommuner om vei ned til Storrødvann i Røvassdalen.
1954: Beiarn Bilruter AS ble etablert. Selskapet gikk 1. juli 1966, inn i Saltens Bilruter AS

 

 

Anbefalt radio:

 

 

 

 

1955: Elever og lærere kan da i bruk den nye og moderne Trones skole, med bl.a. legekontor og skolekjøkken.
1956: Ole Aspmo,  IL Stormfjell,  ble kretsmester i spyd i Salten Fri-idrettskrets.
1957: Et  Republic F-84G  thunderjet - Jagerfly kuttet kraftlinjen 25. mars over Kjellingsundet i Gildeskål. Store deler av Beiarn ble mørklagt. Flyveren klarte med nød og neppe å ta seg tilbake til Bodø.
1958: Denne sommeren blir det målt opptil 33 grader i Beiarn.
1965: Distriktslege Sigurd Klyve står i spissen for dugnadsarbeidet som skal gi Beiarn veiforbindelse over fjellet til Skjerstad og det øvrige veinettet.
1966: Fjellveien mellom Beiarn og Misvær ble ferdigstilt og åpnet.
1967: Beiarn får ny sykestue.
1967: Til lærerposten ved Eggesvik udelte skole melder det seg ikke mindre enn 113 søkere!
1971: Et  Lockheed RF-104G  Starfighter - Jagerfly, FN-C, fra Bodø, havarerte 21. juli i Øvre Tollådal. Flygeren skjøt seg ut og  berget livet.
1974: Til tross for kraftige protester blir det innført tvungen renovasjon i kommunen.
1975: Et  Canadair CF-104  Starfigther - Jagerfly, 797, fra 334 skv. ved Bodø hovedflystasjon, fløy 29. juli inn i Revtind, mellom Beiardalen og Blakkådalen i Rana. Flygeren, den 27 år gamle Løytnant Per Yngvar Aas fra Bærum omkom. Han var på en rundtur Lurøy-Mosjøen-Røssvoll-Saltfjellet.
Klikk for stort bildeFoto: Kjartan Trana ( Kjartan Trana)

1977: Kommunestyret vedtar å innføre skuddpremie på kråke, men etter flere måneders jakt er det bare fem kråker som har måttet bøte med livet.
1980: I Beiarn står kommunestyret overfor et delikat problem - skal folk som gifter seg få en eller to dager fri for å komme seg etter bryllupet? Etter en heftig debatt ble det vedtatt at reglementet skulle forbli uendret - med en fridag.
1981: Sussi Gabrielsen gir ut barneboka “Tove-Lise på Solvollen”.
1982: I fjøset på en gård på Lillehammernes tar lynnedslag livet av fire kviger og to melkekyr. Lynet slår også ned i et hus på gården, uten at det blir gjort større skade.
1989: Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark blir vedtatt opprettet. Området er på 2102 Km2.
1989: De fem jentene i 8. klasse ved Trones skole vinner førstepremien i Nordland i en konkurranse i forbindelse med grunnskolens 250-årsjubileum. Oppgaven deres besto i å fortelle om hvordan det var å gå på skolen i Beiarn i tidligere tider.

 

Anbefalte artikler:

Beiarn


 

Ved Per Bjørn Pedersen