1900-tallet i Evenes

Her følger en oversikt over et utvalg hendelser i Evenes perioden 1900-1999:
1900: Evenes Sparebank blir stiftet, med kontor på Liland.
1906: Det blir startet prøvedrift etter svovelkis på begge sider av Tårstadosen. I to år hadde 20 mann arbeid ved anlegget, men som ikke ble funnet drivverdig.
1911: Aktiebolaget Ofotens malmforekomster i Bogen blir solgt til et engelsk selskap.
1912: Kraftstasjonen i Vassbotten blir satt i drift.

1916: Skolehuset på Liland legges i aske.
1918: Kommunestyret avslår en søknad om å få drive kino i Evenes.
1918: Spanskesyken herjer også i Evenes og en mann fra Liland takker i Lofotposten for pengegavene han har mottatt etter at hans kone, sønn og datter døde av sykdommen.
1918: Skolen på Lakså blir tatt i bruk - og revet i 1982.
1918: Ved Bogen Gruber er arbeidet stanset. Ca. 300-400 arbeidere blir arbeidsledige skrev Nordlands Avis.

1920: For å ha solgt skjærp to ganger og som han dessuten visste var verdiløse, blir en mann fra Evenes dømt til 120 dagers fengsel.
1922: Sju ingeniører ankommer Tårstad for å stikke ut jernbanelinjen mellom
Trøndelag og Finnmark!
1923: Det blir bestemt at det skal bygges vei fra Tårstad til Troms grense. Veien står er kjørbar, men står ikke helt ferdig før i 1959.

1928: Tidene er elendige for mange, på en og samme dag blir det i Evenes tillyst ikke mindre enn seks tvangsauksjoner på småbruk over dyr - kyr, sauer og geiter.
1930: Evenes får ferjeforbindelse over Beisfjorden fra Liland til Narvik.
1930: Ankerstrøm Nilsen starter drosjekjøring fra Tårstad.
1937: Ved gruvene i Bogen som nå er overtatt av A/s Sydvaranger, går driften for fullt med en arbeidsstokk på 85.

1938: Veien om Veggfjellet blir åpnet. Samme år får også Evenes forbindelse ut av bygda mot Narvik da veien over Herjangsfjellet blir åpnet.
1940: En mann fra Evenes dømmes til 120 dagers betinget fengsel for brutt ekteskapsløfte.
1940: Eieren, AS Sydvaranger, stanser driften ved Ofotens jernmalmgruber i Bogen.
1952: Fem arbeidere fra Ofoten omkom 21. januar da et snøskred rammet bygningen til Niingen kraftanlegg ved Bogen.
1958: Gårdbruker Arne Ellingjord konstruerer en ny type silopresse som skal gjøre arbeidet lettere.

1968: Evenes kommune er på det nærmeste konkurs, kommunen har knapt penger til å betale lønninger til sine ansatte, ved siden av en gjeld på 3.5 millioner kroner.
1969: Evenes Blindesenter åpner sine dører for sine første klienter.
1973: Det blir satt foreløpig sluttstrek for flyplassutbyggingen i Nordland, da kronprins Harald den 30. juni kunne erklære Harstad/Narvik lufthavn for åpnet å være.
1980: Fire personer fra stedet mistet livet 5. april, da et Piper P-28 Warrior II småfly fra Evenes Flyklubb, styrtet i Bogenfjorden.

1981: Store elgflokker skaper problemer for flytrafikken ved Harstad/Narvik lufthavn denne vinteren. I en større operasjon blir elgen flyttet til andre beitemarker.
1989: Andre byggetrinn ved Evenes Blindesenter står ferdig.
1993: Hurtigbåtforbindelsen mellom Kjeldebotn i Ballangen og Evenes blir åpnet.

 

 

Anbefalte artikler:

 

 

EvenesVed Per Bjørn Pedersen