1900-tallet i Vefsn

Prospektkort Mosjøen. AIN.NA043.0851 - Klikk for stort bildeProspektkort Mosjøen. AIN.NA043.0851

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte hendelser i Vefsn i perioden 1900-1999:
1900: Ladestedet Mosjøen hadde etter tellingen 1 473 innbyggere.
1900: Vefsn  Kommune kjøper den tidligere direktørvillaen til Engelskbruket på Halsøytoppen for utleie til «Vefsn Folkehøgskole» som åpnet året før, med 40 elever på gården Kulstad.
1900: Staten avholdt Kveg og Hesteutstilling i Mosjøen.
1900: Mosjøen Preserving co. ved Erik  Bathen etablerte hermetikkfabrikk.
1900: Kulstadsjøen handelssted i Mosjøen blir avviklet.

1901: Mosjøen orkesterforening blir stiftet med Skogningen John Støre som formann og dirigent.
1901: Det var et stort jernbanemøte i Mosjøen skole med flere hundre mennesker. Kaptein C.M.N. Havig, Amtmann Theisen og Sokneprest Ole Tobias Olsen var tilstede. Alle de tre Bodøavisene møtte opp.
1901: Mosjøen ungdomslag innviet sitt nye forsamlingshus.
1901: Drevvatn Meieri blir stiftet. Det blir nedlagt tretten år senere.
1902: Nes Trelastbruk flyttet fra Nes på vestersiden av Vefsna, til Engelskbrukets gamle tomt på Halsøya, og startet driften 28. april i et nytt anlegg med ca. 70 ansatte. 

1902: Helgeland Turistforening ble stiftet 13. juli i Mosjøen, med vegingeniør Thomas Riis som formann.
1902: Selskapet The Royal Bioscope med tyskeren Paul Kräusslich, viste levende bilder i ungdomslagets lokale.
1902: Ved det store leirraset 11. november i Gullsmedvik på Dunderlandsbanen omkom arbeidsformann Andreas Haukland fra Mosjøen. Han etterlot seg kone og fem barn.

1903: Det nye Mosjøen og Vefsn sykehus med 16 senger i Chr. Qvales gate ble åpnet.
1903: Båtbygger Nils Skandfer fra Skånland, kjøpte Kulstadsjøen og startet et moderne båtbyggeri. På det meste var det ca. 70 mann i arbeid. Det ble slutt i 1921.
1904: Mosjøen fikk telefonforbindelse med Hemnes og Mo.
1904: Passasjerskipet ”DS Norge” forliser på vei til Amerika. Av 620 omkomne var en mann fra Vefsn.

1905: Mosjøen idrettsplass på Vollan begynte å se dagens lys.
1905: En anleggsarbeider fra Vefsn omkom i Hanken Gruve i Sulitjelma.
1906: Mosjøen og Omegn Tuberkuloseforening ble stiftet med Dr. Oluf Klüver som formann.
1906: Panserskipet «Harald Haarfagre» på 3 920 tonn besøker Mosjøen et år etter unionsoppløsningen.
1906: Bondekaffistova ble etablert i Sjøgata 19 av Hålogaland Ungdomslag og Vefsn Mållag.

1906: Fustvatn skytterlag ble stiftet 29. juli.
1907: Nordstjernen Gjestgiveri åpnet med 11 senger ved innehaver, fru Marie Blåbærvik
1907: Brurskankens Lappeforening ble stiftet i Mosjøen 30. september i Haalogaland avholdslokale under tiendbyttet, med Gunnar Johnsen-Vesterfjeld (Njarka) som formann.
1907: Vefsn Skyttersamlag ble stiftet 4. juli med Ole Tobias Olsen som formann. 

1907: Mosjøen og Vefsn skilag tar sin nye skihytte i Andåsen i bruk.
1907: Kong Haakon og Dronning Maud besøkte Mosjøen lørdag 3. august under kroningsferden. De kom med DS «Olaf Kyrre». Med i følget var 4 årige kronprins Olav, og norsk sendemann til London, Fridtjof Nansen. Kongen feiret sin 35 årsdag i Mosjøen.

1908: Svensken Sixtus Sjöberg, Stockholm,  fikk i statsråd, konsesjon for gruvedrift i Fuglstrand og Skravlå i Elsfjord.
1908: Mosjøen Elektrisitetsverk ble stiftet. Strømmen kom på 18. oktober for Helgelands andre vannkraftverk i Andåsfossens kraftstasjon, som ga lys til 800 lamper i 70 hus.
1909: Mosjøen Fodboldklub ble stiftet 5. juni med Olai Bathen som formann. Den 22. august spilltes den første kamp i Nord-Norge mellom to idrettslag, der Mosjøen vant borte 2-1 mot Mo.

1910: Vefsn Sparebank kunne 7. januar feire sitt 50-års jubileum. Banken var en av de første landssparebanker i landet.
1910: Brurskankens Lappekvinde Forening ble stiftet 5. desember i Haalogaland ungdomslags lokale med Elsa Laula Renberg som formann.
1911: Søndre-Hålogaland Infanteriregiment Nr. 14  (IR-14)  ble etablert i Mosjøen, med Ranens og Vefsn bataljoner.
1911: Vefsn Planteskole på Skjervengan ble grunnlagt av amtskogmester Einar Asla.

1912: De første soldatene fra IR-14 rykket inn på nye Drevjemoen Eksersersplass.
1912: Venstremannen og Statsminister Gunnar Knudsen holdt foredrag i Mosjøen.
1912: Vefsna kooperative handelslag  stiftet 1.mars, med høgskolestyrer Odin Benum som formann.
1913: En 22 år gammel mann fra Kulstadsjøen omkom i en arbeidsulykke ved Sydvarangers gruve i Bjørnevatn.

1914: Det ble slutt med Mosjøen som garnisonsby, da rekruttene fra Vefsn og Ranens kretskompanier, som har hatt sin militære opplæring på Dolstadøren i 15 år, tok utflytting til Drevjemoen.
1914: Den første brakken på Drevjemoen med plass til 250 rekrutter ble innflyttet 25. juni ved skolens begynnelse meldte Trondhjems Folkeblad.
1914: ”Mosjøen Mannskor” ble stiftet 13. januar med Gustav Sletnes som formann.

1914: Mosjøen Turnforening  stiftet 10. november 1892, med Axel Coldevin som formann, går sammen med Mosjøen Fodboldklub, til  «Mosjøen Idrettslag».
1915: Mo herredsstyre sa nei til Vefsn Folkehøgskole da de ville flytte fra Halsøytoppen til Mo. Begrunnelsen var at de bare utklekket «Venstremenn»

1915: Vefsningene kan leske seg med sitt eget mineralvann fra fabrikken i Mosjøen.
1915: Gårdbruker Tungesvik på Skog monterer en turbin på 30 HK for å drive ei kornmølle.
1915: Mosjøen og omegn Sanitetsforening ble stiftet 13. januar, med Olga Bauck som formann.
1915: Vefsn Sanatorium for tuberkuløse på Skjervengan åpnet med 15 senger.
1915: Den første bilen på Helgeland ble anskaffet av Per Angermo i Mosjøen. Det var en Overland 7-seter, med 35 hk. W 1, registrert 5. juli. Den første turen gikk til rutebåten i Elsfjord.

1915: Landsskytterstevnet i Norge ble arrangert i Mosjøen, der John B. Holmslet fra Lerskaret skytterlag i Korgen ble skytterkonge.
1916: En 18 års gutt omkom ved en arbeidsulykke ved Nesbruket.
1916: En mann på 21 år druknet under bading i et vatn ved gården Stormo i Elsfjord.
1916: Slakter Angermo kjøpte 100 naut i Korgen, som ble drevet over fjellet til Mosjøen, meldte  Nordlands avis.

1916: Mosjøen Mannskor kunne glede seg over fulle hus i losjelokalet 2. påskedag, under forestillingen på Mo.
1917: En 23 årig kvinne som var  elev ved Vefsn Folkehøgskole, på vei heim til Austerbygda, omkom i et snøskred.
1917: Mosjøen og Vefsn skilag stiftet 10. november 1896, med Odin Bakken som formann, skiftet navn til Mosjøen skilag.

1917: Det ble opptøyer på Drevjemoen forårsaket av antimilitære og pasifistiske holdninger. Det ble foretatt 35 arrestasjoner skrev Nordlands avis.
1917: Mosjøen skytterlag  feiret sitt 40-års jubileum 22. april i ungdomslokalet.
1917: Handelsmann Erik Paulsen fra Fellingfors startet opp bilrute Mosjøen-Hattfjelldal.

1918: Mosjøen IL  som det første utenbys lag i Bodø, beseiret Glimt 5-3.
1918: Kjøpmann Hans A. Meyer ga 500 kroner til Drevjen Soldatheim.
1918: Ved bading i Drevvatnet druknet en 20 års gammel gutt fra Vesterbekkmo i Elsfjord.
1918: Operasangeren Erik Ole Bye holdt konsert i Mosjøen. Han sang guddommelig vakkert sa publikum.
1918: Mosjøen Hornmusikk gjestet Mo og spilte for fulle hus.

1918: Mosjøen IL  slo  Mo IF  11-1  i  en stygg pokalkamp på bortebane. Alt formelt samarbeid ble brutt de neste to årene.
1918: Spanskesyken herjet i Vefsn og alle skoler ble stengt. Ca.350 rekrutter lå syke på Drevja skrev  Nordlands Avis.

1919: Nordland Fylkesting holdt sitt årlige ting. Sist Nordlands Amt hadde ting i Mosjøen var i 1874.
1919: Den 34 år gamle Birger Wexelsen - Freihow, ble ansatt som stadslege i Mosjøen. Han var en av stifterne av Norges Fotballforbund
1919: Hornmusikken ”Fram” ble stiftet 10. oktober med Arild Jacobsen som formann.

1919: Ved en sprengningsulykke i Sulitjelma omkom en 28 gammel mann fra Vefsn. Han etterlot seg fem barn.
1919: Helgeland og Salten Fotballkrets ble stiftet på Grand hotel i Bodø lørdag 6. desember. Formann Carl August Eliassen, Sekretær Halfdan Moe Jacobsen, oppmann Oscar Melvold, alle fra Mosjøen IL. Varaformann Arne Jacobsen, Mo IL. Kasserer Aksel Skauge, Glimt Bodø.

1919: Apoteket i Mosjøen får 2 000  kroner i bot og inndraging av 3 000 kroner, for salg av brennevin utenom gjeldende regler.
1919: Mosjøens Privatbank trådte i virksomhet med Oscar Melvold som banksjef.
1920: Remma IL ble stiftet 12. januar med Sverre Krutnes  som formann.
1920: Staten kjøpte aksjemajoriteten i Nes Trelastbruk og Vefsnskogene. Det ble slutt med Nesbruket i 2009.

1920: Halsøy og Omegn IL ble stiftet 28. februar med Karl Staurem som formann. Fra 1939 ble navnet Halsøy IL.
1920: Apoteker Agersborg har gitt 5 000 kroner til nytt orgel i Dolstad kirke.
1921: Etter legeundersøkelse ble 20 Soldater dimmitert fra Drevjemoen grunnet tuberkulose.
1921: Sportsklubben av 1910 fra Kristiania, vant 11-0 over Mosjøen IL under Nord-Norgesturnéen.

1921: Christiania Turnforening kom på besøk for oppvisning.
1921: Mosjøen IL ble kretsmester da de slo Glimt/Bodø 3-2 på Vollan.
1921: Fusta IL ble stiftet 29. september.
1921: Pressemannen og politikeren  Martin Tranmæl holdt foredrag på Folkets hus.
1922: Kong Haakon og Dronning Maud besøkte 9. juli, Mosjøen og Drevjemoen. De kom med KS «Heimdal».

1922: Den offentlige kvinnelige Meieriskolen for Nord-Norge ble nedlagt, etter å ha vært 29 år ved Vefsn meieri. Det ble uteksaminert 134 meiersker ved skolen.
1923: Løytnant Olaf Helset, senere general og idrettsleder, holdt sammen med den kommende OL og VM vinneren Johan Grøttumsbråten, kurs om ski og skiteknikk i Mosjøen.
1923: Johan Grøttumsbråten, IL i BUL, vant kombinert ved Mosjøen skilags landsrenn, foran årets NM vinner på 30 km, Jon Mårdalen, Tinn skilag.

1923: Veien fra Grong til Mosjøen er nå kjørbar.
1923: Vefsn Sanatorium får i gave 8 høner og en hane fra maskinisten på Nesbruket.
1923: Ole Tobias Olsen fra  Mosjøen skytterlag  fikk Kongepokalen under landsdelsstevnet i Bodø.
1923: En 23 år gammel mann fra Elsfjord druknet i elva ved Knutli.

1925: Mosjøen feirer 50-årsjubileum som by.
1925: En småbruker  på 25 år fra Vasshaug i Drevja, druknet da han på skøyter gikk ned i en råk i Drevvatnet.
1926: Andreas Steffensen fra Mosjøen som er 89 år, har drevet fiske i Lofoten i 72 vintere.
1926: Politimester Ole Tobias Olsen ble valgt til formann i Norges Skytterstyre, et verv han hadde til 1939.

1926: En mann fra Mosjøen avgår ved døden etter å ha drukket store mengder hårvann han hadde kjøpt på apoteket.
1926: En gårdbruker på 27 år druknet da han på skøyter, gikk  gjennom isen i Luktvatnet.
1926: En svensk gårdbruker på 60 år Enok Vallin, tok seg fram på spark til Mosjøen fra Ransaren i Kittelfjäll, en strekning på tur-retur 36 mil. Han skulle møte som vitne i en rettsak mot stortyven på Helgeland, svensken, Mical Amandus Olsson.

1926: Den 21 år gamle Vilhelm Bogfjellmo fra Mosjøen Skilag, vant 30 km i landsrennet i Bodø. Han omkom i en drukningsulykke på sommeren.
1926: Kong Haakon kom til Mosjøen 7. juli fra Bodø med KS «Heimdal» Kongefølget kjørte bil sørover dagen etter.
1926: Mosjøen IL seiret 5-3  mot Namsos IL på Vollan. Heimelaget tok vandrepokalen fire år senere.
1926: To damer 25 og 60 år gamle fra Sørnes, druknet da båten hvelvet mellom kommunekaia og Jürgensenkaia.

1927: Regjeringen bestemmer at Vefsn skal deles i tre, med kommunene Vefsn, Drevja og Grane.
1927: Drevja  idrettslag ble stiftet 2. januar med Torolv Nilsskog som formann.
1927: Helgeland kretslag  vant 3 - 2  over Helgeland AIF kretslag på Vollan.
1927: Elsfjorden Hotell ved Aksel Johnsen åpnet med 12 senger.
1927: Mosjøen og omegns Turistforening ble stiftet med Fredrik Prydz som formann.

1928: Tre kvinner fra Vefsn, Astrid Valberg, Dina Kulstad og Astrid Langjord, står sentralt i utformingen av nordlandsbunaden som nå kan tas i bruk.
1928: Drevvatn IL ble stiftet 27. mai med Torgeir Drevvatne som formann.
1928: To militære fly som kom fra Namsos landet på Skjervengan. 
1928: Julius Skogmo, Misvær IL vant kombinert ved landsrennet i Mosjøen.
1928: Mosjøen IL tapte 10 - 0 mot S&FK Lyn Oslo med Jørgen Juve på Vollan.

1929: Elsfjord ble egen kommune 1. juli da de skilte lag med Hemnes.
1929: Nord-Norsk mesterskap i tennis ble arrangert i Mosjøen.
1930: Ladestedet Mosjøen vokser og har nå 1 967 innbyggere.
1930: Elsfjord kommune har nå 765 innbyggere.
1930: To menn på fra Bjørnådalen druknet da de gikk i en råk på Litlbjørnvatnet.

1930: 275 menn og kvinner arbeider nå på jernbaneanlegget Grong-Mosjøen.
1930: Mosjøen har nå fire aviser. Det var Helgelands Tidene, Nordlands Folkeblad, Vefsna Arbeiderblad og Helgelandsposten.
1930: Det midlertidige ferjesambandet Elsfjord - Grønvika ved Finneidfjord, åpnet et par sommermåneder ved hjelp av en pram utleid fra Nesbruket. Det var turistforeningen i Mosjøen som var pådriver.

Klikk for stort bildeFellingfors i Vefsn 1930-årene

1931: En 28 år gammel mann fra Elsfjord omkom under jakt i en vådeskuddsulykke.
1931: Mosjøen AIL ble stiftet 2. februar med  Reidar Tverå som formann.
1931: John Fiplingdal, Øvre-Vefsn IL , slår de beste i Nordland, og vinner 30 km i fylkesrennet i  Mosjøen.
1931: Circus Bartel og Leonardi underholdt i Mosjøen på sin Nord-Norges turnè.

1932: Luktvatnet og Elsfjordens Sanitetsforening ble stiftet 21. februar.
1932: Mosjøen Bilruter ble stiftet med Albert Mørkved som styreformann.
1933: Mosjøen Margarinfabrikk startet produksjon av Vefsn-margarin og Go-margarin.
1933: Jernbanekontoret blir flyttet fra Steinkjer til Mosjøen.

1933: Det landet to militære «DH 82A Tiger Moth» fly fra Trøndelag flyveavdeling, på Skjervengan 1. august. Det var den 35 år gamle Kaptein Bjarne Øen, Oslo, og den 22 år gamle Fenrik Odd Chr. Ystgaard, kjent idrettsmann fra Strinda bak spakene. De var på vei til Altagård i Finnmark.
1933: Mosjøen IL  kjøpte  store deler av Kippermo-området, ca. 24 mål av gårdbruker Theodor Mo på øvre Mo for 1 500 kroner.

1933: Mosjøen og Mo tennisklubber møttes til bykamp.
1933: Elsfjord Samvirkelag kunne ta i mot sine første kunder
1933: Statsminister  Johan Ludwig Mowinckels  foredrag i Mosjøen trakk fulle hus.
1933: To brødre på 33 og 19 år fra Mosjøen druknet ved Marsøra,  da båten veltet under fiske.

1933: Under fiske i Vefsnfjorden i en småbåt omkommer et brødrepar da det plutselig blåser opp til storm.
1933: En mann og en kvinne omkommer på Elsfjorden da de på en sparkstøtting går gjennom isen på fjorden. Ved Turmoen drukner en mann da han forsøker å ta seg over isen på Vefsna.

1934: Olav Røkke fra Skatval, kjøper Vefsn Folkehøgskole fra grunnleggeren Odin Benum, opprinnelig fra Beitstad, som hadde kjøpt bygningene på Halsøytoppen fra kommunen året før. Skolen var da inne i sitt 35 år.
1934: Mosjøen IL fikk  besøk av Åsele IK og vant 2-1.
1934: Sosialdepartementet bevilger nødhjelpsmidler til Drevja IL til opparbeidelse av idrettsplass. Et dagsverk blir betalt med Kr. 1,50.

1934: Mosjøen AIL ble slått ut av Lyn fra Trondheim med 1-3  i  2. runde i AIF NM i fotball.
1935: Kjærstad idrettslag ble stiftet 26. mai med Asbjørn Rystad som formann.
1935: Den nye fotballbanen på Kippermoen ble innviet med Mil seier 4-2 over Mo IL.
1935: Mosjøen IL  vant 8 - 1 over Rosenborg BK  som var på Nordlandsturnè.
1935: Gamle Elsfjord kommunes arkiv og regnskapsbøker går tapt under en brann.

1936: Lærer Bent Krutnes har i løpet av sine ferier ikke ryddet mindre enn tre bruk – for nyrydningsarbeidet sitt blir han tildelt sølvmedalje med diplom fra Nordland Landbruksselskap.
1936: Nils Olav Kappfjell fra Øvre-Vefsn IL, vant 17 km og 30 km  i  Mosjøens Skilags jubileumsrenn. Remma IL vant pokalen som beste 3-mannslag i hopp foran Mo Skilag.
1936: ”Helgelands Tidene” i Mosjøen må si takk og farvel til sine lesere, etter å ha forsynt dem med gode og dårlige nyheter i 61 år.
1936: En 23 år gammel mann omkom ved en sprengningsulykke i Bjørnådalen.

1936: To arbeidere på Nordlandsbanens anlegg nord for Mosjøen omkommer da de blir truffet av steinblokker som raser ned i ei fjellskjæring.
1937: To barn på  4 og 15 år, druknet mellom Halsøy og Baustein, da båten veltet i uvær.
1937: En butikk med poståpneri brant helt ned til grunnen i Holandsvika.
1937: Mosjøen Bilruter AS går sammen med AS Bilfart fra Mo og danner Helgeland Bilruter AS
1937: En mann på 26 år druknet da han gikk gjennom isen i Vefsna ved Øksendal.

1937: En 20 år gammel mann druknet under bading i Drevvatnet
1937: Kong Haakon kom med DS «Salten» fra Bodø 7. juli til Mosjøen, der følget skulle kjøre bil sørover.  
1937: Mosjøen IL arrangerte kretsturnstevne i Mosjøen foran 2 500 tusen tilskuere.
1937: Vardø AIL  slår  Mosjøen AIL  1-0  i  finalen i det første Nord-Norske  AIF mesterskap i fotball.

1937: En gutt på 17 år  druknet i Vefsna ved Kvalfors da båten kantret.
1937: Mosjøen Skilag skiftet navn til Mosjøen og Omegns Skilag.
1938: Det Nord-Norske  AIF mesterskapet  i  friidrett, ble  arrangert  av Mosjøen AIL på Vollan med stor deltakelse.
1938: Fire militærfly landet på Ømmervatnet for opptanking under sin ferd til Kirkenes.1938: Med 800 arbeidere i full sving går anlegget av jernbanen mellom Mo og Mosjøen raskt fremover.
1938: Ved en brann blir det gjort store skader på sykehuset i byen.
1938: Bygdeoppgjør i Drevvatnet da Drevvatn IL vant 2-1 over AIL Fremad.
1939: Kippermoen åpnet sin gressbane, men som ble ødelagt av tyskerne under krigen.
1939: Asbjørn Stordal, Halsøy AIL. ble Nord-Norsk AIF. mester i Bodø på 1500 og 3000 meter.

1939: Drevvatn IL ble kretsmester i Kl. B i Helgeland Fotballkrets.
1940: Under en jakttur omkom en 46 år gammel mann fra Drevja i et snøskred ved Toven.
1940: Redaktør Martin Tranmæl holdt 1. mai talen innendørs i Mosjøen.
1940: Robert Elstad, 26 år fra Mosjøen, som var soldat ved IR-14, omkom 3. mai, i den store togulykken ved Tangen i Stod ved Snåsavatnet.
1940: Jernbanekaia ble ferdigstilt, som et spleiselag mellom NSB og kommunen.

1940: Den tidligere skytteren Ole Tobias Olsen (f. 1878 i Oslo) dør i Oslo. (Oppvokst i Hattfjelldal, norsk flaggbærer i sommer-OL i Athen, overrettssakfører og senere ordfører i Mosjøen, politimester i Helgeland 1925-1938).
1940: Kvalforsbrua ble sprengt av norske styrker  11. mai. En måned etterpå var den midlertidig reparert.
1940: Generaloberst  Nicolaus Von Falkenhorst, sjef  for de tyske styrkene i Norge 1940-1944, åpnet 7. juli, Nordlandsbanens fremkomst til Mosjøen.

1941: Nordlandsbanen nådde Elsfjord stasjon som ble åpnet 15. mars.
1941: Hålogalandbilruten startet fra Mosjøen i juni, der Helgeland Bilruter hadde første etappen. Det var et samarbeid med syv  selskaper i landsdelen sommerstid. Den 1 540 kilometer lange turen til Kirkenes tok fire døgn.

1942: Eli Erichsen gir ut sin første av i alt seks barne- og ungdomsbøker, “Eventyr og historier for barn”.
1942: Tyskerne opprettet leir for Sovjetiske krigsfanger på  Drevjamoen.
1942: Tyskerne åpnet tilintetgjørelsesleiren i Knutlia (Lager Osen) ved Lille Luktvatn23. juni, med de første 396 ankomne Jugoslaviske krigsfangene. Leiren ble nedlagt 19. juni året etter. De overlevende fangene ble overført til Fagerlimoen leir i Korgen. 435 jugoslavere som tilhørte leiren ved Lille Luktvatn, mistet livet.

Klikk for stort bildeMinnesmerke fra Lager Osen

1942: NS-avisen Helgeland Folkeblad kom ut i Mosjøen 8. desember, til 9. mai i fredsåret.
1943: En 20 år gammel matros fra Drevja, omkom da MT Beduin ble torpedert ved den engelske vestkyst.
1943: En 29 år gammel motormann fra Mosjøen omkom, da MT «Sandanger» ble torpedert mellom New York og Belfast.
1943: Ministerpresident Vidkun Quisling kom 3. august på sitt første besøk til Mosjøen.

NAZILEDER: Vidkun Qusling fotografert på sitt kontor.  - Klikk for stort bilde

1945: Det ble opprettet sykeleir på Drevjamoen for Polske og Sovjetiske frigjorte krigsfanger. Det var med ca. 30 leger og sykepleiere, under ledelse av Sanitetskaptein, Dr. Svein Oftedal.
1945: Fustvatnet idrettslag ble stiftet 15. juni.
1945: Vefsn Folkehøgskole, Halsøytoppen, ble fengsel for landssvikere ut november.

1945: Kronprins Olav, besøkte Mosjøen 26. juli. Han kom med Catalinaen «Vingtor V» med oberstløytnant Haakon H. M. Jørgensen som flyger, kjent for sine mange farefulle oppdrag på Helgelandskysten under krigen.
1945: SL Nord-Norges Salgslag etablerte seg med slakteri og foredling i et gammelt tysk brakkeanlegg. Det ble nedleggelse i 2008.

1945: Toven idrettslag ble stiftet 18. juni, med Jernbane-telegrafist Arvid Hovde som kom fra Vikersund som formann.
1946: Mosjøen IL vant 5 - 4 i fotballkampen mot Tärna IK Fjällvinden.
1946: Midt-Helgeland kraftlag ble stiftet. Endret navn til Helgeland kraftlag i 1963.
1946: Lappmarkslaget Gunnarn IK, gjestet Mosjøen IL, og spilte 1-1 på  Skogbanen.

1946: Kong Haakon med familien besøkte Mosjøen 17. juli, og avsluttet med middag på Drevjamoen. De kom med Jageren KNM «Stord»

1946: Mosjøen og Vefsn oversvømmes av rotter. For å komme uvesenet til livs blir det satt ut ikke mindre enn 48.000 porsjoner rottegift!
1946: Det blir satt i gang en innsamlingsaksjon for å skaffe vei og telefon til Eiterådalen.
1946: Lyngengården hotell åpner sine dører.

Anbefalt radio:

 

 

1947: Helserådet forbyr folk å holde seg med gris og høns i tettbebyggelsen i Mosjøen.
1947: Mosjøen og Omegns Skilag ble fusjonert inn i  Mosjøen Idrettslag.
1947: Mosjøen Samlende idrettsforeninger (SIF) ble stiftet 16.april.
1947: Mosjøen taper 2-3 heime mot vinner av Norgesserien i fotball. 47/48, «Freidig» Trondheim.

1947: Bjarne Solvang, Mosjøen SIF, debuterte på landsdelslaget i fotball mot Nord-Sverige i Skellefteå.
1947: Helgeland Kretslag – Västerbottens-Lappmark  2-1  foran 2 000  tilskuere på Skogbanen.
1947: Domsjö IF fra Örnsköldsvik var på turné og vant 5-2 mot Mosjøen.
1947: Det restaurerte gamle tyske feltlasarettet på Nyrud åpnet som Mosjøen og Vefsn sykehus med 60 senger.

1948: Nes Trelastbruk på Halsøy kan notere seg for rekordår i produksjonen av trelast. Bruket forsyner hele Nord-Norge fra skogene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
1948: Det gamle sykehuset i Chr. Qvales gt. ble herredshus for Vefsn til 1962.

1948: Mosjøen  Kommune  får  tildelt 10 000 kroner. i tippemidler til  Kippermoen.
1948: Tre sørsamer fra Drevja og Mosjøen omkom 5. juli da bussen havnet i Ranelva på Dunderland, på tur heim fra Tromsø. De hadde vært med på stiftelsen av Norske Reindriftssamers Landsforbund.
 

1948: Mjåvatn båtbyggeri i Mosjøen fikk ferdig sin kravell-skøyte nummer 100.
1948: Drevvatn IL  får  tildelt  6 000 kr. i tippemidler fra Statens idrettskontor
1948: Mosjøen - Mo IL  0-2  i  1. kvalikrunde i Norgesmesterskapet i fotball.
1949: Majavassrennet ble vunnet av Gunnar Bjørnsti, Halsøy IL.
1949: Olav Røkke solgte Vefsn folkehøgskole til Hålogaland Ungdomslag. Røkke som flyttet til Molde, hadde vært eier og  styrer siden 1934.

1949: Mosjøens damelag måtte gi tapt mot  Spkl. Wing, Trondheim, med 0 - 2 i 3. runde i NM i håndball.
1949: Martin «Polle» Tollefsen, Mosjøen SIF, debuterte på landsdelslaget mot Nord-Sverige i Luleå.
1949: Halsøy IL ble kretsmester i håndball damer KL. B etter finalen mot IL Ranagutten fra Skonseng på Hemnesberget.

1950: Ved tunnelarbeid ved Røsågaanlegget omkom en 36 år gammel mann fra Søfting.
1950: Ved en bading  i  Revelågå  i Mo, druknet en 19 år gammel mann fra Drevja.

1950: Rosenborg Ballklub  vant  8-5  over  Mosjøen  i  3. runde i  NM i herrehåndball.
1950: Mosjøen By  feiret sitt 75-års jubileum med stor folkefest lørdag 24. juni på Kippermoen. NRK overførte fra Frams danseorkester og Kvistsviks orkester.
1950: Nord-Norsk mesterskap i turn ble arrangert i Mosjøen.
1950: Kong Haakon med familien, kom 4. august på besøk med KS «Norge».

Nordland landbruksselskaps 75-års jubileum i Mosjøen 1951 - Klikk for stort bildeNordland landbruksselskaps 75-års jubileum i Mosjøen 1951

1951: Nordland Landbruksselskap feirer 75-årsjubileum med utstillinger i Mosjøen.
1951: Mosjøen hadde etter tellinga 3 347 innbyggere det året.
1951: Asbjørn Brennhaug, Kjærstad IL, vant KM  i 17 km langrenn i Mosjøen.
1951: Stort  fri-idrettstevne på Kippermoen, der Øistein Saksvik og Ernst Larsen, senere («Kruska» fra OL i 1956) deltok.
1951: Mosjøen seiret 2-1 over Bodø/Glimt i 2. runde i NNM i fotball på Mo. 

1952: Drevja Samvirkelag brant helt ned til grunnen.
1952: Mosjøen Skytterlag feiret 22. april sitt 75 års jubileum.
1952: Kippermoen  idretts og Folkepark ble offisielt åpnet 10. august der Rolf Hofmo fra STUI var tilstede. Ca. 2 000 tilskuere møtte opp.
1952: Under sin Nordlandsturnè vinner Moss FK 3-0 mot Mosjøen IL.
1952: Mosjøen IL måtte gi tapt for Nærbø IL  fra Rogaland  med  0-7.

1953: Bystyrerepresentant  i  Mosjøen politianmeldte politimesteren.
1953: Toven IL arrangerte KM på Ski. Karl W. Aakervik, Røsvatn IL, vant 30 km.
1953: Asbjørn Brennhaug  fra Kjærstad IL, vant årets Majavassrenn.
1953: Helgeland kretslag vant 3-2 over Namdal i fotball på Kippermoen.
1953: Vefsn Sentralskole på Olderskog ble åpnet med 14 skolekretser under samme tak.

1953: Mosjøen Veveri starter produksjonen.
1953: Under det kraftigste uværet på mer enn 30 år, blir Nordlandsbanen denne vinteren stengt i flere dager etter at et jordras sperrer jernbanelinja sør for Mosjøen stasjon. Flere andre steder i fylket fører uværet til mange stengte veier og kaos i trafikken.

1953: Det ble slutt med båt da den 160 meter lange brua over Vefsna til Øya i Mosjøen ble åpnet.
1954: Mosjøen ble kjent i inn og utland da politiet rykket ut sammen med to søstre opp i Øyfjellet der de lørdag 21. august hadde møtt et «romvesen» med en flyvende tallerken. Det ble ingen arrestasjoner.

1954: Elektrokjemisk beslutter å legge et aluminiumsverk til Mosjøen. To år senere gjør Stortinget endelig vedtak i saken.
1954: Bjarne Kristiansen og Einar Johansen fra Mosjøen IL, debuterte på landsdelslaget i Harstad mot Nord-Sverige.

1955: Mosjøen IL vant fire kretsmesterskap i håndball det året.
1955: Arne  Petersen, Mosjøen, blir Nord-Norsk mester i Herresingle i tennis. Han blir også mester i double sammen med Gunnar Petersen.
1955: Forretningsføreren ved Trygdekassen i Mosjøen blir dømt for underslag av 30 000 kroner.

1955: Det ble Polsk riksdag skrev Nordlands avis, etter at Korgen sjokkerte ved å slå Mosjøen 4 - 3 i en 2. div. kamp.
1955: ”Nordlands Folkeblad” som kom ut i Mosjøen i 73 år, måtte si takk og farvel til sine lesere.
1956: Bestyrerinnen ved Vefsn Gamlehjem underslo 10 000 kroner. Hun er som sunket i jorden sa Politiet.
1956: En 20 år gammel ungdom fra Mosjøen omkom da bulldozeren veltet under arbeid i Herringen.

1956: Veveriet gjør vellykket forsøk med 40 timers arbeidsuke.
1957: Vefsn Møbelfabrikk på Skjervengan brant ned til grunnen.
1957: Mosjøen IL vinner 4-1 over Narvik/Nor i semifinalen i nord-norsk mesterskap i fotball, men laget taper 0-8 i finalen mot Harstad IL.

1958: Mosjøen Aluminium, det senere Elkem, starter sin produksjon.
1958: Fotballklubben ”Trim 58” ble stiftet. Klubben ble nedlagt i 1993.
1958: Det nye Mosjøen og Vefsn sykehus ble tatt i bruk.
1958: Drevassbygda fikk vesentlig  kortere vei til Mosjøen, da fylkesveien til Drevja ble åpnet.
1958: Kaldåga kraftverk kom i produksjon i Drevjadalen. Den hadde Norges lengste rørgate på 1800 meter.

1959: Ved en eksplosjon om bord i oslotankeren “Sir James Lightgow” utenfor Gibraltar, omkommer to av mannskapet - begge fra Vefsn.
1959: Ved en folkeavstemning blir det med 1037 mot 840 stemmer flertall for Vinmonopolet skal få åpne utsalg i Mosjøen.
1959: Ved en arbeidsulykke på Mosjøen Aluminium omkom en 32 år gammel mann fra Hamar.

1959: Helgeland Teglverk startet opp i Holandsvika. Det ble konkurs i 1963.
1959: Kong Olav og Prinsesse Astrid kom til Mosjøen 13. juli under signingsferden.
1959: En 43 år gammel mann fra Søfting omkom ved blokkfall ved Øvre-Røsåga anlegget.

1960: To 18 års gamle skolegutter fra Mosjøen, omkom i snøstorm i Hundålvassfjellet, på vei til hytta på Bjørnvollen.
1960: En 48 år gammel gårdbruker fra Kvalfors druknet i Vefsna da båten kantret.
1960: Ved en MC-ulykke ved Søfting, omkom en 21 år gammel mann fra Drevja.

1960: Nord-Finland vant friidretts-landskampen på Kippermoen mot Nord-Sverige og Nord-Norge.
1961: Tre menn fra Sørfold (Folla) som har sitt arbeide i Mosjøen, druknet da prammen veltet i Vefsnfjorden.
1961: Det var hele 450 deltakere ved det store barneturnkretsstevnet  på Kippermoen.

1962: Elsfjord, Drevja, Vefsn, og bykommunen Mosjøen, ble 1. januar slått sammen til  Vefsn kommune.
1962: Mosjøen kommune samarbeider med Mo kommune om ny felles flyplass ved Valla på Bjerka.
1962: En 35 år gammel mann fra Mosjøen omkom i en arbeidsulykke på A-verket.

1962: Mosjøen IL inviterte til 70-års Jubileumsturnering i fotball, med IL Sverre fra Levanger, IK Gunnarn fra Storuman og IL Stålkam.
1963: Bjarne Myrvoll fra Vefsn har den beste melkekua i fylket - 8200 kilo melk kunne “Evita” levere fra seg dette året.
1963: Grytåga Kraftverk vest for Mosjøen ble satt i produksjon.

1963: En 53 år gammel mann fra Elsfjord omkom under skogsarbeid ved Storskjær.
1964: Bjørn Wirkola vant hopprennet  i  Storhaugbakken. Torgeir Brandtzæg falt i begge omgangene.
1964: Mosjøen får automattelefon.

1964: Den daværende aktive danske A-landslagsspiller Henning Enoksen fra AGF Aarhus, sølvvinner fra Roma-OL, trener Mosjøen IL i et 5-ukesengasjement.
1964: Det Jugoslovaviske  elitelaget «Zeljeznicar» fra Sarajevo, får motstand av et forsterket Mosjøen IL på Kippermoen. MIL taper 3-5  etter å ha ledet 3-1 til pause.

1965: Det var 12 605 innbyggere i Vefsn kommune dette året.
1965: Asbjørn Nilsskog fra Drevja debuterer som forfatter.
1965: Olderskog idrettslag ble stiftet 3. februar med Einar Eiterstraum som formann.

1965: Ballettdanseren Rolf Daleng fra Halsøy, ble tildelt Polarsirkelfestivalens kunstnerpris på Mo.
1966: Det ble skader for flere millioner da sykehuset ble brannherjet 6. juni. 100 pasienter ble evakuert.

Anbefalt radio:

1966: Inger Aufles fra Kjærstad IL er med på det norske laget som tar sølv på 3 x 5 kilometer stafett langrenn under VM i Oslo, sammen med Berit Mørdre og Ingrid Wigernæs. Dette norske kvinnelandslaget ble kjente som "Jentut'n".
1966: Helgeland Politikammer i Mosjøen får landets første kvinnelige politiinspektør.

1966: Det Tsjekkoslovakiske mesterlaget Spartak Trnava kom med VM finalister og senere Europa mestere. Mosjøen klarer seg med 1-7 tap.
1967: NNM på  på skøyter ble arrangert på Kippermoen.
1967: Soknepresten i  Vefsn går offentlig ut, og dementerer at organisten hans, ikke spiller i noe danseorkester.

1967: Mosjøen IL innviterte til 75 års jubileumsturnering i fotball, med IL Hødd fra Ulsteinvik, Ope IF fra Østersund og Namsos IL.
1967: To menn på 46 og 56 år omkom da et Piper PA-22-160, LN-AEN, 4-seters fly fra Mosjøen Flyklubb, havarerte i Hundålvatnet.

Klikk for stort bilde

1967: Vefsn landbruksskole ble etablert ved Honggarden i Marka, etter at Nordland landbruksskole flyttet fra Bodin.
1967: Vefsn (Mosjøen) kunne 1. desember markere 100-årsdagen for telegrafvesenets oppstart i kommunen.

1968: Inger Aufles fra Kjærstad IL er med på laget som tar gull på 3 x 5 kilometer stafett langrenn under OL i Grenoble. Aufles tar individuell OL-bronse på 10 kilometer. Hun vant forøvrig 10 kilometer i Norgesmesterskapet.
1968: Dette er ikke året å bli syk i Vefsn - der er det bare en lege som skal betjene hele befolkningen på 13 000 mennesker!

1968: Skøytesprinteren  Johan ”Bulle” Lind deltok ved OL i Grenoble. Han var da medlem av Hamar IL.
1968: Kjærstad IL  tok bronsen  i  3 x 5 km stafett for damer i NM, med Tony Gluggvasshaug, Benny Stordal og Inger Aufles.
1968: Hard konkurranse fra utlandet fører til at Mosjøen Veveri må si opp inntil 60 av de ansatte ved bedriften.

1969: Inger Aufles fra Kjærstad IL vant NM på 5 kilometer langrenn. Hun mottar også Kongepokalen som den første kvinnelige langrennsløper i Norge.
1969: Den tradisjonelle tømmerfløtningen i Vefsna opphører - fra nå av blir tømmeret kjørt fram til sagbrukene med spesialbiler.

1970: En 44 år gammel baneformann omkom, da han på dresin, ble påkjørt av motorvogna sør for Drevvatn stasjon.
1972: Oddvar Brå, IL Leik vant Øyfjellsprinten foran Gjermund Eggen, Engerdal Spkl.
1972: Mosjøen HK - Spkl. Wing,Trondheim,  10 - 17  i  2. runde NM i herrehåndball utendørs på Kippermoen.
1972: Idretten kom i  hus da Kippermohallen ble tatt i bruk.

1972: Pinsebevegelsen kan åpne sin nye Sandvik folkehøyskole med 35 elever denne høsten.
1972: Inger Aufles fra Kjærstad IL var med på stafettlaget som tok bronse på 3 x 5 langrenn under OL i Sapporo.
1973: Det ble avduket et minnesmerke over bygdekunstneren Andreas Nilsskog ved Drevja kirke.

1974: Mosjøen Volleyballklubb ble stiftet dette året med Kjell M. Øksendal som formann.
1974: Kronprinsparet kom på besøk 28. juni til Mosjøen.
1974: Vefsna er fortsatt fylkets beste lakseelv - denne sommeren haler 2000 fiskere opp 12 000 kilo fra elva.

1975: Nord-Norge slo Nord-Sverige 3-2 i fotballandskampen i Mosjøen.
1976: Asle T. Johansen, Bossekop UL vant NNM på skøyter på Kippermoen.
1976: Ivar Rystad fra Kjærstad IL vant Reintindrennet på Hemnes, og tok vandrepokalen for tre seiere.

1977: Mosjøen Skytterlag kunne feire sitt 100-års jubileum.
1977: Mer enn 200.000 tung fyringsolje renner ut i Vefsnfjorden fra en oljetank i Holandsvika. Utslippet fører til store forurensningsskader flere steder langs fjorden.
1978: De åtte første landsdelsmusikerne blir plassert i Mosjøen og Narvik.
SJØGATA: Det tradisjonsrike Fru Haugans Hotell ligger øverst i Sjøgata.  - Klikk for stort bildeSJØGATA: Det tradisjonsrike Fru Haugans Hotell ligger øverst i Sjøgata. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

1979: Den særegne, gamle bebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen blir varig vernet.

Anbefalt radio:

1981: Verdier for 60 millioner kroner går tapt da en storbrann legger Mosjøen Veveri i aske.
1982: Hovedrennet for Nord-Norge ble arrangert av Mosjøen og Remma IL.
1982: Dette var startåret for turrennet «Åsan rundt», med Kjærstad IL som arrangør.

1983: Det var kretsturnstevne på Kippermoen med over 500 turnere.
1983: Kippermocupen, en årvis turnering for aldersbestemt fotball så dagens lys.
1983: Mosjøen IL måtte gi tapt for Moss FK  2 - 3 i juniorfinalen på Kippermoen.

1983: Mosjøen Veveri, med 160 ansatte, går konkurs.
1984: Veveriet ble oppkjøpt av danske B.W. Wernerfelt & Hansen. De solgte seg ut i 2001. Veveriet ble avviklet i 2008 etter å ha vært 55 år i Mosjøen.
1985: Kong Olav kom på besøk 11. august ved Dolstads kirkes 250-års jubileum.

1986: Verdenseliten i herrehandball i Kippermohallen med Sverige og Frankrike  i  ”PolarCup”.

Anbefalt radio:

1987: Mosjøen Lufthavn Kjærstad ble åpnet 18. august. Staten overtok fra 1998.
1987: Kunstneren og læreren Edvar Valberg ble tildelt Vefsn kommunes kulturpris.
1987: Det er nå 100 år siden Peder Stordal (Dal-Per) fra Stordal ved Ømmervatnet omkom i Øst-Lofoten sammen med tre andre menn fra nabobygdene. Han var førstegangs-bestiger i år 1883 av Nord-Norges høyeste fjelltopp «Oksskolten», 1 916 m.o.h.

1988: En 19 år gammel mann fra Mosjøen omkom i en trafikkulykke på E6 ved Harran.
1988: Det var offisiell åpning av  tregipsplate-fabrikken, Arbor-Mosjøen AS i Holandsvika. Det ble konkurs i 1991.
1989: Sørgående dagtog «Ole Tobias» kjørte ned og drepte 32 rein ved Drevvatn.

1989: En kvinne fra Mosjøen noterer seg for en til da største gevinst i et pengespill her til lands. Hun vinner 3.3 millioner kroner på V6 - etter en innsats på 12 kroner.
1990: SHLF IR-14  avduket krigsminnesmerket, «Stå vakt om freden» 8. mai ved Dolstad kirke.

1991: Storkonsernet Elkem, med flere smelteverk i Nordland - blant dem Mosjøen Aluminium - må i løpet av 12 måneder bære et tap på en milliard kroner!
1992: Kong Harald og Dronning Sonja kom på besøk 31. juli.
1992: NM i friidrett  ble arrangert av Mosjøen FIK. Vebjørn Rodal og Trine Hattestad fikk Kongepokalene.

1993: Arne Ove Holmen, Kjærstad IL, tok sin tredje seier i Blåvegenløpet på ski.
1993: Dynamo Kiev - Mosjøen IL  3 - 0 under Helgelandsturnèen.
1993: Bent Inge Johnsen, fotballspiller fra Mosjøen ble cupmester med Bodø/Glimt.

1995: Sør-Hålogaland Landforsvar/Infanteriregiment nr. 14  (SHLF/IR-14) ble nedlagt.
1997: Et ektepar fra Østfold og en mann fra Mosjøen, alle i 20 årene, omkom i en kollisjon på E6 i Kulstaddalen.
1998: Fustvatn Skytterlag arrangerte NM i skifeltskyting.
1999: Den første folkehøgskolen i Nord-Norge, Vefsn Folkehøgskole kunne 16. oktober feire 100-års  jubileum.

1999: En 19 år gammel gutt fra Mosjøen omkom på motorsykkel i kollisjon på E6 ved Laksfors.
1999: En mann og kvinne i 20 årene fra Mosjøen på motorsykkel omkom i kollisjon på E6 på Korgfjellet.
1999: Mosjøen Volleyballklubb tar sitt første norgesmesterskap for menn.
 

Anbefalte artikler:

Vefsn
Mosjøen
Andreas Haukland
David Monrad JohansenVed Per Bjørn PedersenRoar Michalsen og Billy Jacobsen